LAGEROPERATØRLÆRLING

Jeg valgte lageroperatøruddannelsen, fordi jeg godt kan lide at få brugt min krop til noget, og det med at køre truck, synes jeg bare, er megaspændende.

- Andreas, lageroperatørlærling

KORT OM UDDANNELSEN

Teori møder praksis

Som lageroperatørlærling får du et indgående kendskab til arbejdet på vores lagerhoteller, der bl.a. består i at modtage, registrere, pakke og emballere vores gods, inden du læsser det på vores lastbiler. Teorien fra skolebænken bliver omsat i praksis i praktikken, så du fx kan anvende din viden om it-systemer til at forstå og bruge vores lagerstyringssystem, WMS. Når du uddanner dig som lageroperatør, vil du blive oplært i lagerstyring, kundebetjening, logistikstyring og kvalitetsstyring. På uddannelsen kan du vælge speciale i enten logistik eller transport.

Afvekslende hverdag

Tager du speciale i logistik, lærer du at styre driften af vores lager, herunder forsynings-, distributions- og økonomistyring. Vælger du specialet indenfor transport, bliver du specialiseret i lager- og transportfunktioner, kontroloptællinger og meget mere. Desuden får du kørekort C til lastbil med i din uddannelse, og kan dermed selv udføre transportopgaver. En lageroperatør uddannelse passer til dig, der har ordenssans og er god til at samarbejde med andre. Ønsker du en afvekslende hverdag inden for lager og logistik, så tilbyder Frode Laursen en spændende og kompetencegivende uddannelse som lageroperatør. Vi har lageroperatørlærlinge på vores lagerhoteller over hele landet.

8

lageroperatørlærlinge

20

lageroperatører har vi uddannet fra 2010-2019

3

nye lageroperatørlærlinge søger vi i 2019-2020

MERE INFORMATION OM UDDANNELSEN

Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du gennemført 9. eller 10. klasse indenfor det seneste år, skal du starte på GF1, efterfulgt af GF2, og skal altså totalt set have 40 ugers grundforløb, inden du kan starte på lageroperatøruddannelsen hos os.

Du er under 25 år
Er du under 25 år og afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden, skal du starte på GF2. Her skal du altså kun have 20 ugers grundforløb, inden du kan starte som lageroperatørlærling hos os

Du er over 25 år
Er du over 25 år, skal du kontakte din lokale erhvervskole, hvor du skal have foretaget en RKV (realkompetencevurdering). Her vurderes det, om der er en del af uddannelsen, du skal have merit for. Du får altid merit for GF1. Yderligere merit afhænger af, hvad du ellers har beskæftiget dig med

Hvorfor blev du lageroperatørlærling?
Jeg blev lageroperatørlærling, fordi jeg kan godt lide at bruge min krop, da det gør mig mere glad i min hverdag.

Hvordan er det at være lærling hos Frode Laursen?
Det er rigtig dejligt. Jeg fandt nogle gode kollegaer, som jeg nemt kunne snakke og have det sjovt med, og de er rigtig gode til at hjælpe en, hvis man nu ikke helt har styr på nogle ting

Hvorfor skal man blive lærling hos Frode Laursen?
Hvis du vil have nogen gode kolleger og et godt sted, hvor du kan føle dig vigtig og godt tilpas, synes jeg, du skal søge ud til Frode Laursen.

UDDANNELSESPLAN FOR LAGEROPERATØRLÆRLINGE

Hos Frode Laursen vægter vi ansvar, udvikling og fællesskab meget højt. Som lageroperatørlærling får du en alsidig uddannelsesplan, som fokuserer på de mål, du skal nå under dit uddannelsesforløb og samtidig bliver du del af en gruppe på mere end 60 andre unge i vores elevklub. Uddannelsen til lageroperatør tager 2 ½ år og veksler mellem praktikophold hos os og skoleophold.

Som lageroperatørlærling i Jylland vil du blive tilknyttet Aarhus Tech, og er du lærling på Sjælland, vil du blive tilknyttet ZBC Selandia i Slagelse. Du vil typisk komme afsted med nogle af vores andre lageroperatørlærlinge. Dit lærlingeforløb kan se således ud:

INTRODUKTION TIL BL.A. LAGERSTYRING OG KUNDEBETJENING

5 uger

LOGISTIK OG SAMARBEJDE

4,6 uger

KVALITETSSTYRING OG PRODUKTIVITET

5,2 uger

LOGISTIKSSTYRING OG ORGANISATION ELLER KØREKORT C

4,6 uger

VALGFAG

4,2 uger

SVENDEPRØVEFORLØB, INKL. STUDIETUR

4,6 uger