LASTVOGNSMEKANIKER UDDANNELSE

Det bedste ved at være lastvognsmekanikerlærling ved Frode Laursen er, at jeg får lov til at prøve forskellige ting. Og så kan jeg godt lide, at jeg kan mærke, at jeg bliver bedre dag for dag.

- Martin, lastvognsmekaniker

KORT OM LASTVOGNSMEKANIKER UDDANNELSEN

Som lastvognsmekanikerlærling får du en spændende hverdag med masser af hestekræfter og teknik mellem hænderne. Du lærer at fejlsøge, udskifte og reparere vores materiel, der pt. tæller ca. 2.000 enheder fordelt på trækkere og trailere. Under elevuddannelsen som lastvognsmekaniker vil du få grundlæggende viden om, hvordan vognene er opbygget og hvordan alle dele fungerer i praksis. Foruden at finde og justere fejl på brændstofanlæg, bremser, koblinger og styretøj på store køretøjer, vil du også lære at udføre vedligeholdelse og reparationer på gearkasser, generatorer, automatik og elektriske systemer som klima- og køleanlæg. Du får også lastbilkørekort, så du selv bliver i stand til at testkøre materiellet, og har du lyst til at komme ud og køre servicetruck i Norden, er der også god mulighed for det. Er du praktisk anlagt, har lyst til at bruge dine hænder og løbende dygtiggøre dig inden for mekanik, så tilbyder Frode Laursen en spændende og kompetencegivende uddannelse som lastvognsmekaniker.

UDDANNELSESPLAN FOR MEKANIKERLÆRLINGE

Hos Frode Laursen tilskynder vi alle vores lærlinge til hele tiden at knokle på og udvikle sig, så de kan realisere deres fulde potentiale. Derfor vægter vi ansvar, udvikling og fællesskab meget højt. Som mekanikerlærling får du en alsidig uddannelsesplan, som fokuserer på de mål, du skal nå under dit uddannelsesforløb og samtidig bliver du del af en gruppe på mere end 70 andre unge i vores elevklub. Uddannelsen til lastvognsmekaniker tager 3 ½ år, og vil veksle mellem praktikophold hos os og skoleophold. Som lastvognsmekanikerlærling vil du blive tilknyttet Syddansk Erhvervsskole i Vejle, hvor dit lærlingeforløb kan komme til at se således ud:

INTRODUKTION BL.A. TIL DE AUTOFYSISKE BEGREBER

5 uger

UNDERVISNING I BL.A. BREMSER, KOBLING

5 uger

BÆNDSTOFANLÆG OG INDSPRØJTNINGSSYSTEMER

5 uger

TEKNOLOGISK UDVIKLING OG INNOVATION

5 uger

KONTROL OG REPARATION AF BL.A. GEARKASSE OG AUTOMATISK SKIFT

5 uger

KONTROL OG REPARATION AF BL.A. STARTER OG GENERATOR

5 uger

AFSLUTTENDE PENSUM + 2 VALGFRIE UGER + SVENDEPRØVE

5 uger

ADGANGSKRAV TIL ELEVUDDANNELSE

For at starte som lastvognsmekanikerlærling skal du have bestået grundforløbet, som du kan tage på de fleste erhvervsskoler i Danmark. Grundforløbet er delt op i 2 dele: GF1 og GF2, der begge tager 20 uger.

1

DU KOMMER DIREKTE FRA 9. ELLER 10. KLASSE

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du gennemført 9. eller 10. klasse indenfor det seneste år, skal du starte på GF1, efterfulgt af GF2, og skal altså totalt set have 40 ugers grundforløb, inden du kan starte på lastvognmekaniker uddannelsen hos os.

2

DU ER UNDER 25 ÅR

Er du under 25 år og afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden, skal du starte på GF2 med fagretningen Motor, Transport og Teknologi. Her skal du altså kun have 20 ugers grundforløb, inden du kan starte som lastvognsmekanikerlærling hos os.

3

DU ER OVER 25 ÅR

Er du over 25 år, skal du kontakte din lokale erhvervsskole, hvor du skal have foretaget en RKV (realkompetencevurdering). Her vurderes det, om der er en del af uddannelsen, du skal have merit for. Du får altid merit for GF1. Yderligere merit afhænger af, hvad du ellers har beskæftiget dig med.

Vi har også mulighed for at tilbyde dig en læreplads i ny mesterlære, hvor du springer grundforløbet over, og starter direkte hos os. Du skal dog bestå en faglig kompetencevurdering svarende til GF2, inden du kan starte.

MARTIN OM AT VÆRE LASTVOGNSMEKANIKER

HVORFOR VALGTE DU UDDANNELSEN?

Jeg har altid godt kunne lide at reparere biler og har mekanikererfaring fra både traktorer og personbiler. Jeg havde lyst til at få lov til at makke med større maskiner.

HVORDAN ER DET AT VÆRE I FRODE LAURSEN?

Jeg kan rigtig godt lide at være herude. Der er en god tone. Vi går og smådriller hinanden, men det er på en god måde. Det er aldrig ondt ment, og jeg kan mærke, at det bliver gjort, fordi vi som kolleger godt kan lide hinanden.

HVAD ER DET BEDSTE VED AT VÆRE ANSAT I FRODE LAURSEN?

Du får lov til at prøve forskellige ting. Både at reparere trækkere og trailere. Og så kan jeg godt lide det med, at jeg bliver bedre og bedre til tingene og får lov til at udvikle mig.

HVORFOR SKAL MAN BLIVE LASTVOGNMEKANIKERLÆRLING I FRODE LAURSEN?

Det skal man, hvis man har lyst til at arbejde med store maskiner, og hvis man har lyst til at være på et værksted med supergode kolleger.

3

Lastvognsmekanikerlærlinge

2

Nye lastvognsmekanikerlærlinge søger vi i 2019

13

Lastvognsmekanikerlærlinge har vi uddannet fra 2010-2018