Frode Laursen søger finance controller

Vil du være ansvarlig for den regnskabsmæssige konsolidering i en international transport- og logistikkoncern, har vi en attraktiv mulighed i Frode Laursen. Med udgangspunkt fra vores hovedkontor vest for Aarhus, og med reference til økonomidirektøren, får du stor mulighed for at sætte dit præg på en spændende stilling, der giver indsigt og ansvar i en ambitiøs og succesfuld virksomhed.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, så vi kan sikre en grundig og succesfuld overlevering fra vores nuværende medarbejder, der går på pension i sommeren 2021.

Fra overblik til operationel drift
Du har erfaring med konsolidering af regnskaber og kommunikation med revisorer samt en bred viden om selskabsbeskatning. Du sidder lige nu i en rolle som finance controller, regnskabschef eller tilsvarende, og du ser stillingen som dit næste naturlige karriereskridt. Du har optimalt set en baggrund fra revisionsbranchen, og har været i en større koncern i din karriere. Din værktøjskasse er fyldt godt op, og du er i stand til at løse opgaver på alle niveauer. Vigtigt er det, at du stortrives med at være den udførende part, og at du er god til at planlægge men også kan håndtere, at tingene ikke altid går som planlagt.

En forudsætning for at få succes i jobbet er, at du har tålmodigheden til at sætte dig ind i vores kultur og værdier samt at bruge den nødvendige tid på at forstå hele vores forretning.

Dine vigtigste opgaver:
• Ansvarlig for konsolideringen af regnskaberne i Frode Laursen og Family Office (både interne og eksterne regnskaber)
• Udvikling og vedligeholdelse af konsolideringssystem og processer
• Planlægning, kommunikation og styring af revision – i samarbejde med økonomichefen
• Faglig specialist på regnskabs- og selskabsskattelovgivning i de lande, hvor Frode Laursen har selskaber. Det omfatter formidling af viden og faglig ledelse mv.
• Herudover vil der være en række ad hoc opgaver inden for regnskabs- og skatteområdet

Din profil:
• Du er analytisk skarp og er vant til at arbejde med værdiskabende processer
• Du motiveres af at udvikle eksisterende systemer og processer
• Som person skal du trives med at arbejde selvstændigt og levere til faste deadlines
• Du har en stor portion faglig nysgerrighed, og den bruger du til at holde dig opdateret omkring nye regler og retningslinjer
• Du har gode engelsk kundskaber og en relevant HD eller kandidatuddannelse

Vi tilbyder:
• Et fantastisk team af ca. 30 dedikerede og kompetente kolleger i økonomiafdelingen, der er godt forankret i virksomheden
• Et individuelt introduktionsforløb, hvor du kommer rundt i de vigtigste hjørner af jobbet
• En flad og uformel organisation præget af stærke værdier, hvor du bliver anerkendt for både din personlighed og faglighed
• Relevant efteruddannelse, så du hele tiden er fagligt klædt på til jobbet
• Løn efter kvalifikationer

Hvis du mener, at din erfaring og faglighed matcher vores profil og vores ambitioner, så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning. Send din ansøgning via nedenstående ansøgningsformular så hurtigt som muligt. Da stillingen er med ansættelse snarest muligt, behandler vi ansøgningerne løbende.

Hvis du er interesseret i at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte økonomidirektør Dennis Rytter4022 9295.

Kort om Frode Laursen koncernen:
Koncernens primære forretningsområder omfatter lagerlogistik samt nationale og internationale transporter inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer samt recycling i Norden og Europa.
Frode Laursen har 2.240 medarbejdere, disponerer dagligt mere end 700 biler og ejer 600.000 m2 lager under tag. Frode Laursen koncernen omfatter også de to delejede selskaber Skanol A/S og Agri-Norcold A/S.