Dagligvarelogistik

Med kunder, der tæller de største multinationale producenter og nordiske detailkæder, er Frode Laursen blandt de førende nordiske leverandører af logistikløsninger til dagligvaremarkedet.

Varerne transporteres typisk fra producenter i hele Europa. Enten direkte ud til modtagerne eller via vores lagerhoteller, der ligger strategisk placeret over hele Norden. Her scannes de ind i vores centralt styrede Warehouse Management System, hvorefter de kan følges og overvåges i realtid…

Læs mere   Se video

Byggevarelogistik

Frode Laursen leverer byggevarer fra de førende producenter ud til byggepladser, grossister og byggemarkeder. Vi er i tæt dialog med både slutbrugeren og producenten, hvor vi ofte varetager lagerstyringen. Her har vi ansvaret for, at der altid er den aftalte beholdning, så kunderne oplever hurtig leveringstid.

Udgangspunktet for lagerstyringen er vores WMS. Her udnytter vi teknologien fra dagligvarebranchen til at skabe nye unikke og ofte skræddersyede logistikløsninger til byggesektoren…

Læs mere

Internationale opgaver

Vores internationale division er opdelt i tre områder, der understøtter Frode Laursens filosofi om at være et nordisk logistikselskab i en international verden. Ved at tilbyde 3. og 4. parts logistik til vores kunder, sikrer vi, at der er sammenhæng mellem behovet for internationale storvolumentransporter og den regionale distribution af mindre partier…

Læs mere

Recycling

Med specialmateriel og knowhow slutter vi logistikkæderne for både daglig- og byggevarer med transporter af specialaffald, f.eks. emballage og gipsplader, fra genbrugsstationer i Norden til store råvareproducenter i hele Europa. Herudover udføres indenrigstransporter og et stigende antal biomassetransporter.

Således er vi med til atter at starte forsyningen af nye råvarer til daglig- og byggevareindustrien.

De fleste varer transporteres i moderne Walking Floor trailers, specialbygget til recycling.

Butiksaktiviteter

Det er i butikken, sandhedens øjeblik indtræffer. 75% af alle beslutninger omkring køb træffes, når kunderne scanner hylderne. Som leverandør er det derfor helt afgørende at opnå synlighed i butikken, når forbrugerne vælger, hvad der skal i kurven.

Vores søsterselskab IN-STORE tilbyder support i butikkerne: eksempelvis merchandising, sampling og demonstrationer. Samtidig tilbagemelder vi om performance, varernes placering, ligesom vi tilbyder databearbejdning og udvider dermed beslutningsgrundlaget for kunderne.

Frode Laursen tilbyder to systemer som alternativ til egne salgsstyrker:

  • Supportteams, hvor vi med det totale overblik varetager de fysiske aktiviteter i butikkerne, f.eks. etablering og indmeldelse af nye varer, igangsættelse af kampagner o.l.
  • IN-STORE Support system, som er et telemarketing system. Her optages ordrer pr. telefon, iværksættes kampagner og sørges for udsendelse af personale m.v. til butikkerne.

IN-STORE råder over mere end 1200 deltidsansatte medarbejdere.

Se IN-STORE website

Frysehuse

Agri-Norcold er fødevareindustriens største servicepartner inden for indfrysning, frostvarehåndtering og lagring af fødevarer i Danmark. Kunderne er fødevareindustrien, der i stigende grad har set en fordel i at outsource frostvarehåndteringen til eksterne samarbejdspartnere, der er specialister på området.

I 2016 overtog Agri-Norcold Bring Frigos danske frysehus-aktiviteter og er dermed landets største aktør inden for frosne fødevarer med en frysekapacitet på over en million kubikmeter og 270.000 pallepladser.

Frostvareterminaler er placeret tæt ved de logistiske knudepunkter, hvilket betyder optimale til- og frakørselsforhold. Hovedkontoret og den centrale administration er placeret i Hobro. Medarbejderstaben tæller ca. 400 ansatte, som til stadighed får opdateret deres viden.

Se Agri-Norcold website

Farligt gods distribution

I et joint venture med Uno-X Energi A/S driver vi gennem selskabet Skanol farligt gods-transporter i Norden. Skanol tilbyder avancerede logistik- og distributionsløsninger for ADR-klassificerede produkter, som transporteres med tankbil. Produkterne er typisk, kemi-transporter, benzin og diesel til tankstationer og fyringsolie til private forbrugere.

Skanol er Danmarks største neutrale og mest veldrevne udbyder af farligt godstransporter i tankvogne.
Et resultat af, at olieselskaberne kombinerer deres viden om olieprodukter med Frode Laursens viden om transport og distribution.

Selskabet råder over 140 tankvogne, beskæftiger ca. 200 medarbejdere og varetager over 1700 daglige leveringer i Danmark, Sverige og Norge.

Skanols idégrundlag er at tilbyde en neutral samdistribution af især olieprodukter. Ved at samle flere olieselskabers leveringer har vi etableret en yderst effektiv samdistribution, som giver stordriftsfordele til gavn for alle involverede parter.

Se Skanol website