Internationale opgaver

Vores internationale division er opdelt i tre områder, der understøtter Frode Laursens filosofi om at være et nordisk logistikselskab i en international verden. Ved at tilbyde 3. og 4. parts logistik til vores kunder, sikrer vi, at der er sammenhæng mellem behovet for internationale storvolumentransporter og den regionale distribution af mindre partier.

Road Nordic

Vores Nordic-afdeling understøtter Frode Laursens nordiske hjemmemarked. Dag-til-dag transporter koordineres med den nationale distribution, så oplæsning/levering sker fleksibelt og effektivt. Logistikken i Sverige, Norge og Finland er i kraftig udvikling, og Frode Laursen vil være en aktiv spiller i denne udvikling. Ved at etablere centrale lagerhoteller bliver logistikken effektiviseret i kraft af færre lagre og mulighed for direkte leverancer til de store butikker.

Road Continent

Vores biler kører over hele Europa, men vi kan også tilbyde tog- eller søtransporter afhængigt af opgaven. I Tyskland foretager vi en omfattende distribution af stykgods med direkte biler, som sikrer en høj kvalitet.

Shipping og dokumentation

Afdeling for oversøisk spedition og transport stræber efter at kunne afdække alle kunders behov og udfører kurer-, sø- og lufttransporter til hele verden. Afdelingen har endvidere specialister ansat til at producere komplicerede eksport- og importdokumenter i hele Norden. Vi tilbyder dialog med myndigheder omkring toldrelaterede spørgsmål og tilbyder lager- og told-oplagsløsninger med videretransport af varer i Transit. Endvidere tilbydes udfærdigelse af EUR 1-dokumenter, farligt gods-dokumenter, EMCS- dokumenter og andre transport-relaterede dokumenter.

Frode Laursen prioriterer et entydigt ansvar og højt kvalitetsniveau over for vores kunder.

Tilbage