Historien

Den 1. december 1948 startede Frode Laursen sin vognmandsforretning i Vitten med en lastbil. Han var en fremsynet mand, der i 70erne skabte grundlaget for at koble lager og transport sammen. Frode Laursen døde i 1980, og virksomheden, der blev overtaget af hans søn Niels Laursen, oplevede nogle barske år. Han afhændede derfor firmaet til Thorkil Andersen, der overtog 50% i 1988 og resten i 1989. Kursen blev ændret, så Frode Laursen A/S i dag fremstår som en troværdig, effektiv og dynamisk international virksomhed, hvis aktiviteter dækker hele spektret af ydelser inden for logistik og butiksbaserede ydelser. I dag, mere end 60 år efter grundlæggelsen, har virksomheden mere end 2300 medarbejdere, 1000 lastbiler, 550.000 m2 lagerhoteller og aktiviteter i hele Norden og i Tyskland.

Værdier

 • Vi er til for kunden
 • Vi tager ansvar
 • Vi overholder aftaler
 • Vi tager altid udgangspunkt i facts
 • Vi erkender at vi kan forbedre os hele tiden
 • Vi bruger altid en god omgangstone
 • Vi bruger ressourcer med fornuft
 • Vi samarbejder og løfter i teams

Frode Laursens værdier skal altid understøtte vores mål, mission og vision

Mission og vision

Vision

Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen være industriens klare valg – som Nordens bedste logistikpartner.

Mission

Vi vil opbygge effektive og komplette kundeløsninger som er centreret om vores lagerhoteller. Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og åben præstationsorientering nå vores vision.

Organisationen

Hos Frode Laursen tænker vi langsigtet. Der er kontinuitet i ledelsen, i medarbejderstaben og i den retning, vi bevæger os. Vi har en flad organisation med en kort og effektiv beslutningsproces. Vi har en uformel virksomhedskultur med fokus på de enkelte medarbejderes forskellighed og udvikling. Med udgangspunkt i mangfoldighed og samarbejde evner vi at løfte store og utraditionelle løsninger. Vi tror på, at uddannelse af medarbejdere og udvikling af IT-teknologi er to vigtige nøglefaktorer for vores succes. Vi ønsker at udvikle os sammen med vores kunder, så vi kan sikre et informationsdrevet samarbejde med tillid og gennemsigtighed for alle parter.

Miljø og CO2

Vi har stor opmærksomhed på, at vi som logistikvirksomhed er med til at påvirke miljøet – især gennem CO2-udslip. Og da vi betragter opførsel omkring et bæredygtigt miljø som en integreret del af vores forretningsfilosofi, har vi udvalgt en serie af mål og initiativer:

 • Køreteknik for reduceret dieselforbrug – uddannelse
 • Fornyelse af lastbiler – Klasse 6 dieselmotorer
 • Fyldte biler – f.eks. samling af gods
 • Fælles faciliteter – Lagerhoteller
 • Planlægning – informationsforbedring for at begrænse unødvendig kørsel
 • Bæredygtighed – en integreret del af udviklingen af logistikmodeller for vores kunder.
 • Energiforbruget i vores lagre – f. eks med sensorer, led-lys og el-trucks
 • Modulvogntog og specialtrailere med høj kapacitet

Miljø og Co2 er en løbende proces, hvor vi kontinuerligt arbejder med at forbedre vores viden ved at lære af de bedste løsninger fra branchen – og ved at deltage i europæiske fora, hvor bæredygtighed inden for vores branche udvikles.

Se video

CSR og certificeringer

Hos Frode Laursen har vi vores eget kvalitetssystem, som er udviklet i samarbejde med og godkendt af vores kunder. Vi betjener nogle af de største internationale brands, der hver især stiller strenge krav til kvalitet og håndtering. I den forbindelse samarbejder vi både med virksomhedernes egen kvalitetskontrol og med uvildige audit-virksomheder.

Frode Laursen er godkendt af myndighederne til at transportere og opbevare, fødevarer, økologi og foder.

Se smiley-rapporter fra Fødevarestyrelsen her

Code of conduct

Se FL code of conduct her

Fakta om Frode Laursen

2350 medarbejdere
700 egne lastbiler
1700 trailere
450 vognmænd
550.000 m2 lager
Vi producerer dagligt mellem 4000-6000 kvartpaller og displays.

Hvad kan vi hjælpe dig med? +45 8764 6464