Historien

Den 1. december 1948 startede Frode Laursen sin vognmandsforretning i Vitten med en lastbil. Han var en fremsynet mand, der i 70erne skabte grundlaget for at koble lager og transport sammen. Frode Laursen døde i 1980, og virksomheden, der blev overtaget af hans søn Niels Laursen, oplevede nogle barske år. Han afhændede derfor firmaet til Thorkil Andersen, der overtog 50% i 1988 og resten i 1989. Kursen blev ændret, så Frode Laursen A/S i dag fremstår som en troværdig, effektiv og dynamisk international virksomhed, hvis aktiviteter dækker hele spektret af ydelser inden for logistik og butiksbaserede ydelser. I dag, 70 år efter grundlæggelsen, har virksomheden mere end 2200 medarbejdere, 740 lastbiler, 550.000 m2 lagerhoteller og aktiviteter i hele Norden og i Tyskland.

Værdier

 • Vi er til for kunden
 • Vi tager ansvar
 • Vi overholder aftaler
 • Vi tager altid udgangspunkt i facts
 • Vi erkender at vi kan forbedre os hele tiden
 • Vi bruger altid en god omgangstone
 • Vi bruger ressourcer med fornuft
 • Vi samarbejder og løfter i teams

Frode Laursens værdier skal altid understøtte vores mål, mission og vision

Mission og vision

Vision

Inden for specialiserede sektorer vil Frode Laursen være industriens klare valg – som Nordens bedste logistikpartner.

Mission

Vi vil opbygge effektive og komplette kundeløsninger som er centreret om vores lagerhoteller. Vi skal gennem specialisering, langsigtethed og åben præstationsorientering nå vores vision.

Organisationen

Hos Frode Laursen tænker vi langsigtet. Der er kontinuitet i ledelsen, i medarbejderstaben og i den retning, vi bevæger os. Vi har en flad organisation med en kort og effektiv beslutningsproces. Vi har en uformel virksomhedskultur med fokus på de enkelte medarbejderes forskellighed og udvikling. Med udgangspunkt i mangfoldighed og samarbejde evner vi at løfte store og utraditionelle løsninger. Vi tror på, at uddannelse af medarbejdere og udvikling af IT-teknologi er to vigtige nøglefaktorer for vores succes. Vi ønsker at udvikle os sammen med vores kunder, så vi kan sikre et informationsdrevet samarbejde med tillid og gennemsigtighed for alle parter.

Miljø og CO2

Vi har stor opmærksomhed på, at vi som logistikvirksomhed er med til at påvirke miljøet – især gennem CO2-udslip. Og da vi betragter opførsel omkring et bæredygtigt miljø som en integreret del af vores forretningsfilosofi, har vi udvalgt en serie af mål og initiativer:

 • Køreteknik for reduceret dieselforbrug – uddannelse
 • Fornyelse af lastbiler – Klasse 6 dieselmotorer
 • Fyldte biler – f.eks. samling af gods
 • Fælles faciliteter – Lagerhoteller
 • Planlægning – informationsforbedring for at begrænse unødvendig kørsel
 • Bæredygtighed – en integreret del af udviklingen af logistikmodeller for vores kunder.
 • Energiforbruget i vores lagre – f. eks med sensorer, led-lys og el-trucks
 • Modulvogntog og specialtrailere med høj kapacitet

Miljø og Co2 er en løbende proces, hvor vi kontinuerligt arbejder med at forbedre vores viden ved at lære af de bedste løsninger fra branchen – og ved at deltage i europæiske fora, hvor bæredygtighed inden for vores branche udvikles.

Se video

CSR og certificeringer

Hos Frode Laursen har vi vores eget kvalitetssystem, som er udviklet i samarbejde med og godkendt af vores kunder. Vi betjener nogle af de største internationale brands, der hver især stiller strenge krav til kvalitet og håndtering. I den forbindelse samarbejder vi både med virksomhedernes egen kvalitetskontrol og med uvildige audit-virksomheder.

Frode Laursen er godkendt af myndighederne til at transportere og opbevare, fødevarer, økologi og foder.

Se CSR-rapport for 2019 her

Se smiley-rapporter fra Fødevarestyrelsen her

 

Vi støtter

Kræftens Bekæmpelse Dream Team

Ifølge Kræftens Bekæmpelse får hver 3. dansker kræft. Det er alt for mange. Derfor støtter Frode Laursen Kræftens Bekæmpelse Dream Team.

Dream Team har samlet et fantastisk forskningshold bestående af 70 af verdens bedste kræftforskere. De gør en kæmpe forskel, og arbejder hårdt for at nå målet, om at alle i fremtiden skal overleve kræft. Forskningen i Dream Team er det, som kaldes grundforskning. Herigennem får de en større viden om de helt grundlæggende egenskaber i cellernes indre, hvilket er med til at udvikle kommende nye kræftbehandlinger. Læs meget mere om den gode sag her.

 

 

Code of conduct

Se FL code of conduct her

 

Fakta om Frode Laursen

2.240 medarbejdere
740 egne lastbiler
1750 trailere
325 vognmænd
550.000 m2 lager
Vi producerer dagligt mellem 4000-6000 kvartpaller og displays.

Vidste du…

…at vi hos Frode Laursen bruger 100.000 færge- og brobilletter årligt i Norden?

…at Frode Laursen har 10 forskellige lokationer, i 4 forskellige lande?

…at vores lagerhoteller fylder de samme m2 som 76 fodboldbaner?

…at vi håndterede 676.462 paller i 2017 på vores terminaler i Vitten og Tølløse?

…at vi hos Frode Laursen samlet har 740 lastbiler?

Vilkår og konkurrenceregler

På denne side, kan du læse om, hvilke regler vi har for at deltage i vores konkurrencer.

 • Deltagelse i Facebook konkurrencer af Frode Laursen Gruppen, sker ved afgivelse af ”synes godt om” og/eller en kommentar på et opslag.
 • Vinderen offentliggøres derefter på Frode Laursen’s sociale medie kanaler.
 • Vinderen bliver fundet ved tilfældig lodtrækning igennem “random comment picker”.
 • Konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og informationer gives disse til Frode Laursen, ikke til Facebook.
 • Konkurrencens løbetid og ophør, vil være oplyst i opslag eller på en konkurrenceside
 • Vinderen afgiver tilladelse, og samtykke til, at Frode Laursen må bruge dennes navn(e) i vinderannoncering samt i rimelige forespørgsler fra Frode Laursen såsom: Brug af billeder og video (situations billeder), taget/optaget på dagen af aktiviteten/arrangementet, som skal bruges til annoncering/promovering af vinderen. Dette kan bruges til Frode Laursens hjemmeside, tryksager og på sociale medier. Samtykke kan trækkes tilbage, og skal informeres omgående til Frode Laursen.
 • Vinderen vil få direkte besked via de sociale medier (Facebook). Herefter har du 10 dage til at svare (men så lang tid tager det dig forhåbentligt ikke – du vil vel gerne have din præmie). Hvis du ikke svarer inden for tidsfristen, vil vi trække en ny vinder, og du får altså ikke din præmie.
 • Frode Laursen forbeholder sig altid retten til at indstille, ændre eller udsætte en konkurrence (inklusiv alle præmier).
 • Der skal udfyldes en samtykkeerklæring af vinderen/vinderne, hvis der produceres materiale heraf.
 • Ansatte hos Frode Laursen må ikke deltage i konkurrencer
Hvad kan vi hjælpe dig med? +45 8764 6464