Frode Laursen

One-Stop Logistics

Dagligvarulogistik

Byggvarulogistik

Internationella uppdrag

Om Frode Laursen

Frode Laursen – ledande i Norden

Frode Laursen är en av Nordens snabbast växande leverantörer av one-stop-logistik inom dessa fem områden: råvaror, dagligvaror, byggvaror, återvinning och distribution av farligt gods. Vårt viktigaste marknadsområde är Norden i kombination med transporter till och från kontinenten.

Nyckeln till Frode Laursens framgångar är fokus. Vi fokuserar på utvalda sektorer, på utveckling av expertis, på informationsteknologi, processer och medarbetare. Och vi riktar i första hand vårt fokus mot våra kunder.

Frode Laursen har som mål att bli ledande i Norden och nyckelordet kommer även i framtiden att vara fokus.

Samling skapar stordriftsfördelar

Genom att ha många leverantörer under samma tak kan vi utnyttja kapaciteten optimalt och därmed leverera en kostnadseffektiv lösning till våra kunder.

Tack vare våra multishare-lagerhotell kan vi vara säkra på att fluktuationer i omsättningen på enskilda produkter inte medför överskottskapacitet. Genom att fokusera på identiska marknader kan vi ta fram unika procedurer och uppnå en hög grad av specialisering.

Fokus på hela logistikkedjan

Frode Laursen är en fullserviceorganisation som står för hela logistikkedjan – allt från inleverans från utländska fabriker till det regionala lagerhotellet och därifrån distribution ut till de lokala mottagarna.

Vi söker alltid efter det billigaste och bästa sättet att uppfylla våra kunders behov på, oavsett om det handlar om transporter via lastbil, tåg eller fartyg. I närområdena utförs en omfattande samordning med den nationella distributionen, så att lastning och leverans görs både smidigt och effektivt.

Våra lagerhotell ligger nära de logistiska knutpunkterna i Norden, och vi tillhör de ledande leverantörerna av lagerkapacitet under tak. Här erbjuder vi tjänster som ankomstkontroll, orderexpedition, ompackning och enkla laboratorietester.

Tack vare vårt finmaskiga distributionssystem kan vi utföra dag-till-dag-leveranser till så gott som hela den nordiska befolkningen. Vi besöker dagligen alla våra dagligvarugrossister, cateringgrossister och dagligvarubutiker. Det betyder att vi på en normal arbetsdag har 1 500–2 000 olika leveransplatser.

Genom vårt systerbolag IN-STORE utför vi en rad olika butiksaktiviteter, exempelvis evenemang, provsmakning och demonstrationer samt rådgivning och idéutveckling.

Varför välja Frode Laursen?

 • Ett enda nordiskt logistiksystem
 • Erfarenhet av de största och mest krävande uppgifterna
 • Platt och kundorienterad organisation med starkt fokus på såväl kunden som kundens kund
 • Engagerad och motiverad personal
 • Kontor som har öppet dygnet runt
 • Kundspecifik åtkomst med fasta kontaktpersoner till alla uppdrag
 • Totaloptimering av logistikkedjan istället för suboptimering av transporten
 • WMS-system (Warehouse Managment System) i världsklass
 • IT-lösningar som öppnar möjligheter istället för att sätta gränser
 • Lösningar med fokus på kvalitet från mottagande till leverans
 • Service från en dag till nästa med utökat varuskydd
 • Butiksaktiviteter via IN-STORE
Vad kan vi hjälpa dig med? +45 8764 6464