Case study: Spendrups

Från Spendrups i Grängesberg till den tyska gränshandeln

Frode Laursen levererar från tidig vår och under hela sommaren 600–700 öllaster från Sverige till Tyskland för det svenska bryggeriet Spendrups. 4 000 av pallarna hämtas från lagerhotellet i Åstorp som fungerar som buffert när belastningen är hög under sommarmånaderna.

När svenska turister tar med sig några flak Spendrups Premium Gold i bilen på väg hem från gränsbutiken i Flensburg har ölet troligtvis levererats av Frode Laursen.
Från tidig vår och fram till augusti kör Frode Laursen 600–700 öllaster från bryggeriet i Grängesberg, strax norr om Stockholm, till de tyska gränsbutikerna i bland annat Flensburg, Puttgarden och Rostock.

”Det är framför allt i juni och juli som försäljningen är stor. Lagret i Åstorp fungerar då som en buffert med plats för 4 000 lastpallar med öl, så att butikerna inte saknar öl under toppbelastningen”, berättar Per Jakobsen, som är säljansvarig för Norden.

Servicenivå, expertis och placering
På Spendrups var det framför allt tre faktorer som var viktiga när man valde samarbetspartner till det här uppdraget: ”Vi har tittat på servicenivå, expertis och geografisk placering, och valde Frode Laursen utifrån dessa kriterier”, säger Björn Deborg som är logistikchef hos Spendrups Bryggeri AB.
På frågan om och varför han vill rekommendera Frode Laursen till andra säger han: ”Ja, på grund av deras funktionalitet och kvalitet.”

Potential för utökat samarbete
Genom samarbetet med Spendrups kör FL för första gången från Sverige till den dansk-tyska gränsen, och det är en ny marknad för företaget.
”Men vi har stor erfarenhet av att leverera till gränshandeln och har bra referenser. Vi kör tills vidare enbart export, men på sikt finns det stora möjligheter i samband med deras distribution till grossister i Sverige. Det är en liten uppgift med stor potential”, förklarar Per Jakobsen.
Även Spendrups ser fler möjligheter för att utöka samarbetet. ”Vi ser en potential för både ett djupare samarbete och en ökad integration under de kommande åren”, säger Björn Deborg.

Spendrups Bryggeri AB är Sveriges näst största bryggeriföretag med två bryggerier och ett mikrobryggeri. De sysselsätter 1 100 medarbetare. Omsättningen är cirka 1,6 miljarder kronor. Spendrups marknadsandelar i Sverige är 27 procent på öl, 32 procent på vatten och 13 procent på läsk. Huvudmärket är Spendrups som finns i tio varianter. Andra märken är Norrlands Guld, Loka och Mariestads.

Se alla cases
  • Vi har tittat på servicenivå, expertis och geografisk placering, och valde Frode Laursen utifrån dessa kriterier

    Björn Deborg, Logistics manager