Dagligvarulogistik

Frode Laursens kunder tillhör de största multinationella produkttillverkarna och nordiska detaljkedjorna och Frode Laursen är därmed av de ledande nordiska leverantörerna av logistiklösningar till dagligvarumarknaden.

Varorna transporteras vanligtvis från produkttillverkare i hela Europa – antingen direkt ut till mottagarna eller via våra lagerhotell som ligger strategiskt placerade i hela Norden. När varorna har skannats in i vårt centrala WMS-system (Warehouse Management System), kan de följas och övervakas i realtid…

Läs mer  Se video

Byggvarulogistik

Frode Laursen levererar byggvaror från de ledande tillverkarna till byggplatser, grossister och byggmarknader i Danmark och Sverige. Vi har en nära dialog med såväl slutanvändaren som producenten och vi tar ofta hand om lagerstyrningen. Det är vi som ansvarar för att det överenskomna varulagret alltid finns på plats, så att kunderna får snabb leveranstid.

Utgångspunkten för lagerstyrningen är vårt WMS-system. Vi utnyttjar tekniken från dagligvarubranschen till att skapa nya unika och ofta skräddarsydda logistiklösningar till byggsektorn…

Läs mer

Internationella uppdrag

Vår internationella division stöder Frode Laursens filosofi om att vara ett nordiskt logistikbolag i en internationell värld. Genom att erbjuda tredje och fjärde parts logistik till våra kunder garanterar vi att det finns ett samband mellan behovet av internationella storvolymstransporter och den regionala distributionen av mindre partier…

Läs mer

Återvinning

Med specialmaterial och expertis sluter vi logistikkedjorna för både dagligvaror och byggvaror med transporter av specialavfall, till exempel emballage och gipsplattor, från återvinningsstationer i Sverige, Norge och Danmark till stora råvaruproducenter i hela Europa. Dessutom utförs inrikestransporter och ett ökande antal biomassatransporter.

Vi bidrar alltså till att förse dagligvaru- och byggvarubranschen med nya råvaror.

De flesta varor transporteras i moderna Walking Floor-släpvagnar som specialbyggts för återvinning.

Butiksaktiviteter

Sanningens ögonblick inträffar i butiken. 75 procent av alla köpbeslut fattas när kunden ser vad som finns på hyllorna. Som leverantör är det därför helt avgörande att varorna är synliga i butiken, när konsumenterna väljer vad som ska hamna i korgen.

Vårt systerbolag IN-STORE erbjuder support i butikerna: exempelvis marknadsföring, provsmakning och demonstrationer. Vi ger också återkoppling om resultat och varornas placering och vi erbjuder även databearbetning, vilket utvidgar kundernas beslutsunderlag.

Frode Laursen erbjuder två system som alternativ till egna säljstyrkor:

  • Supportteam som har en total överblick och sköter de fysiska aktiviteterna i butikerna, exempelvis att etablera och registrera nya varor samt starta kampanjer.
  • IN-STORE supportsystem, som är ett telemarketingsystem. Här tas beställningar emot per telefon, kampanjer lanseras och personal skickas ut till butikerna och så vidare.

IN-STORE har mer än 1 200 deltidsanställda medarbetare.

Läs mer på IN-STOREs webbplats

Fryshus

Agri-Norcold är livsmedelsbranschens största servicepartner inom infrysning, frysvaruhantering och livsmedelslagring i Danmark. Kunderna i livsmedelsbranschen har i ökad utsträckning upptäckt fördelen med att outsourca frysvaruhanteringen till externa samarbetspartner som är specialister på området.

Agri-Norcold övertog 2016 Bring Frigos danska fryshusaktiviteter och blev därmed Danmarks största aktör på djupfrysta livsmedel med en fryskapacitet på över en miljon kubikmeter och 270 000 pallplatser.

Frysvaruterminaler är placerade nära de logistiska knutpunkterna, vilket innebär optimala in- och utfartsförhållanden. Huvudkontoret och den centrala administrationen är placerad i Hobro, på Jylland. Företaget har cirka 400 anställda som ständigt uppdaterar sina kunskaper.

Läs mer på Agri-Norcolds webbplats

Distribution av farligt gods

I en joint venture med Uno-X Energi A/S transporterar vi farligt gods i Sverige, Danmark och Norge genom bolaget Skanol. Skanol erbjuder avancerade logistik- och distributionslösningar för ADR-klassificerade produkter som transporteras med tankbil. Det handlar vanligtvis om kemiska produkter, bensin och diesel till bensinstationer samt eldningsolja till privata konsumenter.

Bolaget har 140 tankbilar, sysselsätter cirka 200 medarbetare och utför över 1 700 leveranser varje dag i Danmark, Sverige och Norge.

Skanols affärsidé handlar om att erbjuda en neutral samdistribution av framför allt oljeprodukter. Genom att samla flera oljebolags leveranser har vi etablerat en ytterst effektiv samdistribution som ger stordriftsfördelar för alla involverade parter.

Läs mer på Skanols webbplats