Internationella uppdrag

Vår internationella division stöder Frode Laursens filosofi om att vara ett nordiskt logistikbolag i en internationell värld. Genom att erbjuda tredje och fjärde parts logistik till våra kunder garanterar vi att det finns ett samband mellan behovet av internationella storvolymstransporter och den regionala distributionen av mindre partier.

Road Continent
Våra bilar kör över hela Europa, men vi kan också erbjuda tåg- eller fartygstransporter beroende på uppgiften. I Tyskland har vi en omfattande distribution av styckegods med direkta fordon som ger hög kvalitet.

Shipping och dokumentation
Avdelningen för utlandsspedition och -transport strävar efter att kunna täcka alla kunders behov och utför bud-, fartygs- och lufttransporter till hela världen. Avdelningen har dessutom anställda specialister som producerar komplicerade export- och importdokument i hela Norden. Vi erbjuder dialog med myndigheter kring tullrelaterade frågor och erbjuder lager- och tullagerlösningar med vidaretransport av varor i transit. Dessutom utarbetar vi EUR 1-dokument, farligt gods-dokument, EMCS-dokument och andra transportrelaterade dokument.

Frode Laursen prioriterar ett entydigt ansvar och hög kvalitetsnivå gentemot våra kunder.

Tilbaka