Historik

Den 1 december 1948 startade Frode Laursen sitt transportföretag i Vitten med en lastbil. Han var en visionär som på 1970-talet lade grunden till kopplingen mellan lager och transport. Frode Laursen dog 1980 och företaget, som övertogs av sonen Niels Laursen, upplevde några hårda år.
Niels Laursen överlät företaget till Thorkil Andersen, som övertog 50 procent 1988 och resten 1989.
Kursen ändrades så att Frode Laursen A/S idag framstår som ett trovärdigt, effektivt och dynamiskt internationellt företag, vars aktiviteter omfattar hela spektrumet av tjänster inom logistik och butiksbaserade tjänster. Idag drygt 60 år efter grundandet har företaget mer än 2 300 anställda, 1 000 lastbilar, 550 000 m2 lagerhotell och aktiviteter i hela Norden och i Tyskland.

Värden

 • Vi finns till för kunden
 • Vi tar ansvar
 • Vi håller de avtal vi har ingått
 • Vi utgår alltid från fakta
 • Vi erkänner att vi ständigt kan bli bättre
 • Vi använder alltid en trevlig umgängeston
 • Vi använder våra resurser på ett förnuftigt sätt
 • Vi samarbetar och jobbar i team

Frode Laursens värden ska alltid främja vårt mål, vår mission och vår vision.

Mission och vision

Vision

I specialiserade sektorer vill Frode Laursen vara branschens självklara val – som Nordens bästa logistikpartner.

Mission

Vi vill etablera effektiva och kompletta kundlösningar som är samlade kring våra lagerhotell. Vi ska genom specialisering, långsiktighet och öppen prestationsorientering nå vår vision.

Organisationen

På Frode Laursen tänker vi långsiktigt. Det finns kontinuitet i ledningen, bland personalen och i den riktning vi rör oss. Vi har en platt organisation med en kort och effektiv beslutsprocess. Vi har en informell företagskultur med fokus på varje medarbetares olikheter och utveckling. Med utgångspunkt i mångfald och samarbete kan vi klara stora och otraditionella lösningar. Vi tror på att utbildning av medarbetare och utveckling av IT-teknologi är två viktiga nyckelfaktorer för våra framgångar. Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder, så att vi kan säkra ett informationsdrivet samarbete med tillit och insyn för alla parter.

Miljö och koldioxid

Vi är mycket medvetna om att vi som logistikföretag påverkar miljön, framför allt genom koldioxidutsläpp. Vi betraktar miljöansvar som en integrerad del av vår affärsfilosofi och har därför valt ett antal mål och initiativ:

 • Körteknik för reducerad dieselförbrukning – utbildning
 • Förnyelse av lastbilar – dieselmotorer klass 6
 • Fulla bilar – till exempel genom samlastning av gods
 • Gemensamma faciliteter – lagerhotell
 • Planering – förbättrad information för att begränsa körningar som inte är nödvändiga
 • Hållbarhet – en integrerad del av utvecklingen av logistikmodeller för våra kunder
 • Energiförbrukningen i våra lager – till exempel med sensorer, LED-belysning och eltruckar
 • Lastbilar och specialsläp med hög kapacitet

Området för miljö och koldioxidutsläpp är en löpande process, och vi arbetar ständigt på att förbättra våra kunskaper genom att lära oss av de bästa lösningarna i branschen och genom att delta i de europeiska forum som utvecklar hållbarhet i vår bransch.

Se video

CSR och certifieringar

Frode Laursen har ett eget kvalitetssystem som har utvecklats i samarbete med och godkänts av våra kunder. Vi betjänar några av de största internationella varumärkena som vart och ett ställer stränga krav på kvalitet och hantering. I det sammanhanget samarbetar vi både med företagens egen kvalitetskontroll och med oberoende auditföretag.
Frode Laursen har myndighetstillstånd att transportera och förvara livsmedel, ekologiska produkter och foder.

CSR report 2019

 

Code of conduct

Se FL code of conduct här

Fakta om Frode Laursen

2 300 medarbetare
700 egna lastbilar
1 700 släpvagnar
450 åkare
550 000 m2 lager
Vi producerar dagligen mellan 4 000 och 6 000 kvartspallar och displayer

Vad kan vi hjälpa dig med? +45 8764 6464