Kestävän kehityksen raportti

Lue lisää

Frode Laursen kertoo vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa toimista ja edistymisestä ympäristöasioissa, yhteiskuntavastuussa ja hyvissä liiketoimintakäytännöissä.


Raportista käy ilmi sitoutumisemme ja toimenpiteemme, jotka liittyvät ilmastoon, ympäristöön, ihmisiin, läpinäkyvyyteen ja kaikkeen muuhun, josta modernina yrityksenä tunnemme olevamme vastuussa.

Lue kestävän kehityksen raportti tästä