Hållbarhetsrapport

Läs mer

Frode Laursen dokumenterar varje år insatser och framgångar inom miljö, socialt ansvar och anständigt köpmanskap i vår hållbarhetsrapport.


Rapporten ger dig en överblick över vårt engagemang och åtgärder vad gäller klimat, miljö, människor, transparens och allt det som vi ser som vårt ansvar som ett modernt företag.

Du kan läsa vår Hållbarthetsrapport här