Hållbarhet och anständighet

Läs mer

Hos Frode Laursen har det alltid varit viktigt för oss att vara ett anständigt företag som tar hänsyn till vår omvärld och de människor som vi varje dag arbetar tillsammans med. Det handlar kort och gott om att påta sig ett socialt och miljömässigt ansvar och det har vi nu dokumenterat i våra årliga CSR-rapport, som ligger tillgänglig här på hemsidan.


Rapporten kommer att ge dig information om vårt engagemang och de åtgärder vi har vidtagit vad gäller klimat, miljö, människor, transparens och allt det som vi, som ett modernt företag, ser som vårt ansva

Du kan läsa vår CSR-rapport här

Tidigare rapporter:

CSR rapport 2020

CSR rapport 2019

 

 

Varför välja Frode Laursen?

  • Vi tar ansvar för klimat och hållbarhet
  • Vi är ett företag med människor i centrum
  • Vi gör logistiska processer transparanta för alla
  • Vi låter CSR underbygga våra strategiska mål