Kestävän kehityksen strategia

Lue lisää

Kestävä kehitys on olennainen osa Frode Laursenin liiketoimintaa, sillä haluamme olla mukana vaikuttamassa.

Lähestymistapamme kestävään kehitykseen perustuu YK:n 17 maailmanlaajuiseen tavoitteeseen. Olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteet 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja 13 (Ilmastotekoja) toimintamme kannalta tärkeimmiksi alueiksi ja siten myös alueiksi, joilla haluamme saada aikaan merkittävimmän muutoksen


Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kaikkien pitäisi voida työskennellä, ja haluamme tarjota turvallisia ja kunnollisia työpaikkoja kaikille työntekijöillemme. Samalla haluamme vaikuttaa myönteisesti paikallisyhteisöihin rekrytoimalla, sopeuttamalla ja pitämällä työntekijöitä, myös niitä, jotka muutoin olisivat vaarassa joutua työmarkkinoiden ulkopuolelle työkyvyn heikkenemisen tai muiden syiden vuoksi.

Haluamme harjoittaa liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti, ja meille on tärkeää, että työntekijämme ja toimittajamme toimivat samalla tavoin.


Ilmastotekoja

Haluamme auttaa vastaamaan maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, jonka syynä ovat liialliset hiilidioksidipäästöt. Tutkimme uusia vaihtoehtoisia polttoaineita kuorma-autoillemme ja uusia teknologioita, joiden avulla voimme minimoida hiilijalanjälkemme. Myös työntekijöiden toiminta on keskeinen painopistealue ja haluamme, että kuljetusdivisioonamme ja logistiikkakeskuksemme pienentävät hiilijalanjälkeä mahdollisimman tehokkaasti.

1.700
Työntekijät
5
Maat
1.750
Perävaunu
639.000
Neliömetriä säilytystilaa