Vihreitä tuloksia haastavasta vuodesta huolimatta

24. May 2022

Puite-edellytysten muutokset sekä kapasiteettivajeet vaikuttivat Frode Laursenin vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen, joka ei liikevaihdon kasvusta huolimatta yltänyt edellisvuoden voittojen tasolle. Frode Laursen onnistui kuitenkin vähentämään hiilidioksidipäästöjään 9 prosenttia. Yritys on siis hyvää vauhtia toteuttamassa vihreitä tavoitteitaan vähentää hiilidioksidipäästöjään 35 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2021 Frode Laursen A/S kirjasi 2,013 miljoonan DKK:n (n. 270.6 milj. €) liikevaihdosta 31 miljoonan DKK:n (n. 4.2 milj. €) voiton verojen jälkeen. Yrityksen oma pääoma on 200 miljoonaa DKK (noin 26.9 milj. €), mikä vastaa 27,7 prosentin vakavaraisuussuhdetta.

Vuoden 2021 tuloihin vaikuttivat odotetusti merkittävät muutokset alan puite-edellytyksiin sekä koronaviruspandemia, jotka tekivät tiettyjen kuljetusten toteuttamisesta vaikeampaa ja kalliimpaa. Kapasiteettivajeen ja kustannusten merkittävän kasvun vuoksi Frode Laursenin vuoden 2021 voitto oli 8 miljoonaa DKK (n. 1.1 milj. €) pienempi kuin edellisvuonna.
“Työntekijämme ovat selviytyneet erittäin epävakaasta kaudesta loistavasti. He ovat osoittaneet suurta joustavuutta ja olleet valmiita tekemään kaiken vaadittavan, jotta asiakkaillemme toimittaminen olisi mahdollista”, talousjohtaja Dennis Rytter kertoo.
“Valitettavasti emme kuitenkaan ole onnistuneet siirtämään korkeampia kustannuksia markkinoille riittävästi, joten tulos ei ole tyydyttävä.”

9 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuonna 2021
Hieman ennen tilipäätöstä Frode Laursen julkaisi myös vuoden 2021 yhteiskuntavastuuraporttinsa, joka osoittaa yrityksen hiilidioksidipäästöjen pienentyneen merkittävästi.
Kaikki Frode Laursenin toimipaikat siirtyivät vuonna 2021 vihreään sähköön, minkä seurauksena yrityksen logistiikkakeskusten hiilidioksidipäästöt vähenivät 48 prosenttia, kun taas kuljetuksen hiilidioksidipäästöt laskivat 8 prosenttia. Kuljetuksen hiilidioksidipäästöjen väheneminen selittyy pitkälti vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten HVO-biodieselillä ja biokaasulla, joiden käyttö kolminkertaistui. Vuonna 2021 noin 16 prosenttia Frode Laursenin tavaraliikenteestä tapahtui vaihtoehtoisilla vihreillä polttoaineilla.
Kaiken kaikkiaan Frode Laursen vähensi hiilidioksidipäästöjään 9 prosenttia, mikä on suuri askel kohti yrityksen tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä 35 prosenttia vuosina 2020–2030.
“Olemme todella ylpeitä, että onnistuimme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme heti ensimmäisenä vuonna näinkin merkittävästi, ja teemme kaikkemme, että tämä myönteinen kehitys jatkuu huolimatta lisääntyvistä kustannuksista ja kuljetusalan vihreän muutokset haastavista edellytyksistä”, Rytter sanoo.

Näkymät vuodelle 2022
Frode Laursen tulee jatkossakin olemaan vahva logistiikkakumppani varastologistiikassa sekä Tanskan sisäisessä että kansainvälisessä tavaraliikenteessä päivittäistavara-, rakennusmateriaali- ja kierrätyssegmenteissä Pohjois-Euroopassa.

Edellisvuoden tapaan vuotta 2022 ovat leimanneet kuljetusalan puite-edellytysten lisämuutokset, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi sekä yritykseen että markkinoihin. Samaan aikaan myös Ukrainan levottomuudet ovat lisänneet yleistä epävarmuutta.

Frode Laursenin yhteiskuntavastuuraportti