Årsregnskab 2021: Grønne resultater på trods af udfordrende år

24. maj 2022

Ændrede rammevilkår og kapacitetsmangel satte sit præg på Frode Laursens økonomiske resultater i 2021, der på trods af stigende omsætning ikke kan matche 2020’s overskud.
Til gengæld lykkedes det Frode Laursen at sænke sine CO2-emissioner med 9 %. Dermed er virksomheden godt på vej til at indfri sine grønne ambitioner om sænke sit CO2-udledning med 35 % fra 2020 til 2030.

I 2021 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 31 mio. efter skat, baseret på en omsætning på DKK 2.013 mio. Egenkapitalen udgør DKK 200 mio., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 27,7 %.

Som forventet blev både omsætning og indtjening i 2021 præget af corona-pandemien og væsentlige ændringer i branchens rammevilkår, der gør det vanskeligere og dyrere at afvikle visse typer transportopgaver. Kapacitetsmangel og markant øgede omkostninger betød, at Frode Laursens overskud er DKK 8 mio. lavere i 2021 end året før.
– Vores medarbejdere har håndteret en ekstremt omskiftelig periode med en sand kraftpræstation. De har været omstillingsparate og klar til at yde en ekstra indsats for at sikre, at vi har kunnet levere til vores kunder, siger økonomidirektør Dennis Rytter og fortsætter:
– Det er dog desværre ikke lykkedes os i tilstrækkelig grad at få de øgede udgifter konverteret ud i markedet, og det samlede resultat er derfor ikke tilfredsstillende.

9 % mindre CO2-udledning i 2021
Kort før offentliggørelsen af regnskabet udsendte Frode Laursen sin CSR-rapport for 2021, der viser en betydelig nedgang i virksomhedens CO2-udledning.
I 2021 gik Frode Laursen over til udelukkende at bruge grøn strøm på alle lokationer, hvilket medførte et fald på 48 % i logistikcentrenes CO2-udledning, mens transporternes CO2 udledning faldt med 8 %. Faldet i transporten skyldes først og fremmest en tredobling af Frode Laursens forbrug af alternative brændstoffer, som HVO-biodiesel og biogas. I 2021 kørte således cirka 16 % af Frode Laursens transporter på alternative, grønne brændstoffer.
Samlet set betød det, at Frode Laursens sænkede sin CO2-udledning med 9 %, hvilket er et stort skridt mod virksomhedens mål om at have reduceret sit CO2-udslip med 35 % fra 2020 til 2030.
– Vi er stolte af, at vi det første år er lykkedes med at gøre et så markant indhug i vores CO2-udledning, og vi vil gøre meget for at kunne fortsætte de gode takter trods stigende omkostninger og udfordrende rammevilkår for den grønne omstilling af vejgodstransporten, siger Dennis Rytter.

Forventninger til 2022
Frode Laursen vil fortsat være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale trafikker inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Nordeuropa.

I lighed med 2021 er 2022 præget af yderligere ændringer i rammevilkårene for transportbranchen, der både vil påvirke selskabet og markedet væsentligt. Samtidig bidrager urolighederne i Ukraine også til en generel usikkerhed.

Klik her og læs CSR-rapporten