Gröna resultat trots ett år med utmaningar

24. May 2022

Ändrade ramvillkor och kapacitetsbrist satte sin prägel på Frode Laursens ekonomiska resultat under 2021 som trots en stigande omsättning inte kunde matcha 2020 års vinst. Däremot lyckades det för Frode Laursen att sänka sina CO2-emissioner med 9 %. Därmed är företaget på god väg till att nå sina gröna ambitioner om att sänka sina CO2-utsläpp med 35 % från 2020 till 2030.

Under 2021 har Frode Laursen AB levererat ett överskott på 4,2 miljoner Euro efter skatt, baserat på en omsättning på 270,6 miljoner Euro. Eget kapital utgör 26,9 miljoner Euro, vilket motsvarar en soliditet på 27,7 %.

Som förväntat präglades både omsättning och resultat år 2021 av corona-pandemin och väsentliga ändringar i branschens ramvillkor som gör det svårare och dyrare att slutföra vissa typer av transportuppdrag. Kapacitetsbrist och markant stigande kostnader betydde att Frode Laursens vinst blev 1,1 miljoner Euro lägre under 2021 än året innan.
– Våra medarbetare har hanterat en extremt ombytlig period med en sann kraftprestation. De har varit omställningsvilliga och redo att göra en extra insats för att säkerställa att vi har kunnat leverera till våra kunder, säger ekonomidirektör Dennis Rytter och fortsätter:
– Det har dock tyvärr inte lyckats för oss i tillräckligt hög grad att få de stigande utgifterna konverterade ute på marknaden och det slutgiltiga resultatet är därför inte tillfredsställande.

9 % mindre CO2-utsläpp år 2021
Kort innan offentliggörandet av bokslutet skickade Frode Laursen ut sin CSR-rapport för 2021 som visar en betydlig minskning i företagets CO2-utsläpp.
Under 2021 gick Frode Laursen över till att uteslutande använda grön ström på alla sina orter, vilket ledde till en minskning på 48 % i logistikcentrens CO2-utsläpp, medan transporternas CO2-utsläpp minskade med 8 %. Minskningen i transporten beror först och främst på en tredubbling av Frode Laursens förbrukning av alternativa bränslen, såsom HVO-biodiesel och biogas. År 2021 körde således cirka 16 % av Frode Laursens transporter på alternativa gröna bränslen.
På det hela taget betydde det att Frode Laursen sänkte sina CO2-utsläpp med 9 %, vilket är ett stort steg mot företagets mål om att reducera sina CO2-utsläpp med 35 % från 2020 till 2030.
– Vi är stolta över att vi under de första åren har lyckats göra ett så markant inhugg i våra CO2-utsläpp och vi vill göra mycket för att kunna fortsätta de goda takterna, trots stigande kostnader och utmanande ramvillkor för den gröna omställningen av väggodstransporten, säger Dennis Rytter.

Förväntningar till 2022
Frode Laursen kommer fortfarande vara en stark logistikpartner på affärsområdena lagerlogistik samt nationell och internationell trafik inom områdena dagligvaror, byggvaror och återvinning i Nordeuropa.

I likhet med år 2021 präglas 2022 av ytterligare ändringar i ramvillkoren för transportbranschen, som både kommer att påverka bolaget och marknaden väsentligt. Samtidigt bidrar oroligheterna i Ukraina också till en generell osäkerhet.

Frode Laursens CSR-rapport finns här