Hållbarhetsstrategi

Läs mer

Hållbarhet är en integrerad del av Frode Laursens verksamhet och vi vill göra skillnad.

Vi har baserat våra åtgärder vad gäller hållbarhet på FN:s 17 världsmål och har definierat SDG 8 (Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt) samt SDG 13 (klimatinsats) som de huvudområden som är mest relevanta i förhållande till våra aktiviteter och därmed även områden där vi kan göra störst skillnad.


Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt

Vi anser att alla ska ha möjlighet för att arbeta. Vi vill erbjuda säkra och anständiga jobb till alla våra medarbetare. Samtidigt vill vi göra en positiv skillnad i de lokalsamhällen som vi är en del av genom att anställa, integrera och hålla kvar medarbetare, inklusive de som på grund av reducerad arbetsförmåga eller andra anledningar annars riskerar att försvinna bort från jobbmarknaden.

Vi vill göra affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och det är essentiellt för oss att våra anställda och våra leverantörer delar denna åsikt.


Klimatinsats

Vi vill hjälpa till att lösa de globala klimatutmaningar vad gäller CO₂-utsläpp. Vi vill undersöka nya möjligheter, både vad gäller alternativa bränslen till våra bilar och ny teknologi som kan bidra till lägre CO₂-avtryck. Samtidigt har vi stort fokus på medarbetarbeteenden och vi vill att både våra transportdivisioner och våra logistikcenter ska vara så effektiva som möjligt i strävan efter att reducera våra CO₂-avtryck.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme