CSR-strategi

Läs mer

Att driva företag handlar inte bara om frågor om pengar och vinst. Alla företag har ett djupare samhällsansvar. Därför utger vi årligen en CSR-rapport som dokumenterar våra insatser när det gäller socialt ansvar.


Miljö och människor

världen ska vara en plats där livet kan levas. Det betyder att vi hela tiden ska se vår roll i samhället som något som ger mening. Vi ska som transportföretag se till att våra lastbilar förorenar minst möjligt, att våra lagerbyggnader belastar klimatet minimalt samt att våra anställda och de som vi samarbetar med alltid behandlas med respekt och omsorg.

Framtiden är hållbar

Hos Frode Laursen har vi ett stort ansvar eftersom vi är i en bransch som belastar klimatet. På världsplan står transportsektorn för ungefär 20 % av de totala CO₂-utsläppen. Därför är det ett viktigt mål för oss att vi varje år ser till att minska våra CO₂-utsläpp samt att vi hela tiden ser till att agera så hållbart som möjligt genom planering, utbildning och återvinning.

 

Människor är vår viktigaste resurs

Vårt ansvar begränsar sig dock inte till klimatet. Därför har vi också några tydligt definierade policyer när det gäller våra egna medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Vi kan som organisation inte utveckla oss utan att ha ett tydligt fokus på de människor som varje dag gör viktiga jobb för oss. Vi har därför flera initiativ som ska göra Frode Laursen till en bra arbetsplats med människor som har mening och innehåll i sin vardag.

Vi har utbildningsprogram för alla medarbetargrupper och klart definierade värden när det gäller diversitet, människliga rättigheter och jämställdhet. Dessutom har vi ett stort engagemang i vårt samhälle genom välgörenhet och via vår egen fond.

 

Våra värderingar

  • Vi finns till för kunden
  • Vi tar ansvar
  • Vi håller de avtal vi har ingått
  • Vi utgår alltid från fakta
  • Vi erkänner att vi ständigt kan bli bättre
  • Vi använder alltid en trevlig umgängeston
  • Vi använder våra resurser på ett förnuftigt sätt
  • Vi samarbetar och arbetar i team
2 240
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
600 000
Kvm lagringsutrymme
Har du frågor?
Våra experter sitter redo att hjälpa dig.
Kontakta oss