Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Bæredygtighed er en integreret del af Frode Laursens forretning, og vi ønsker at gøre en forskel.

Vi har baseret vores tilgang til bæredygtighed på FN’s 17 verdensmål og har defineret SDG 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt SDG 13 (klimaindsats) som de hovedområder, der er mest relevante i forhold til vores aktiviteter og dermed også områder, hvor vi vil være i stand til at gøre den største forskel.


Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi mener, at alle skal have mulighed for at arbejde. Vi ønsker at tilbyde sikre og anstændige jobs til alle vores medarbejdere. Samtidig vil vi gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, ved at ansætte, integrere og fastholde medarbejdere, inklusive dem, der på grund af reduceret arbejdsevne eller andre årsager ellers er i risiko for at falde ud af jobmarkedet.
Vi ønsker at gøre forretninger på en etisk og ansvarlig måde, og det er essentielt for os, at vores ansatte og leverandører deler denne holdning.

 

 

 

Klimaindsats

Vi ønsker at hjælpe med at løse den globale klimaudfordring omkring CO2e-udslip. Vi vil afsøge nye muligheder, både når det gælder alternative brændstoffer til vores biler og ny teknologi, der kan bidrage til lavere CO2e-aftryk. Samtidig har vi stort fokus på medarbejderadfærd, og vi ønsker, at både vores transportdivisioner og vores logistikcentre skal være så effektive som muligt i bestræbelserne på at reducere vores CO2e-aftryk.

 

 

1.700
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
639.000
Kvm. lager