Code of Conduct

Läs mer

Anständighet är för oss det allra första man ska vara överens om när man göra affärer med varandra. Därför har vi en tydlig policy om hur människor som har koppling till vårt företag bör handla och agera.


Hos Frode Laursen har vi några värden och etiska riktlinjer som inte bara ska efterlevas av människorna i vår egen organisation. Vi ställer även stora krav om ansvar till våra samarbetspartners och leverantörer med utgångspunkt i våra grundläggande värden. Alla leverantörer ska underskriva vår Code of Conduct som vi senast uppdaterade i december 2019.

Läs vår Code of Conduct här

 

Varför välja Frode Laursen?

  • Vi tar ansvar för klimat och hållbarhet
  • Vi är ett företag med människor i centrum
  • Vi gör logistiska processer transparanta för alla
  • Vi låter CSR underbygga våra strategiska mål
1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme