Tull och service

Läs mer

Frode Laursen är AEO-certifierade, har in-house-specialister när det gäller komplicerade export- och importdokument samt egna tullager på vissa logistikcenter.


Shipping och förtullning till hela världen

Frode Laursens shippingavdelning gör allt de kan för att täcka alla kunders behov och står för kurer-, sjö- och lufttransporter till hela världen. Avdelningen har specialister anställda till att göra komplicerade export- och importdokument i hela Norden.

Vi erbjuder att ta dialogen med myndigheter om tullrelaterade frågor och erbjuder lager- och tullupplagslösningar med vidaretransport av varor i transit. Dessutom erbjuder vi utfärdande av EUR 1-dokument, farligt gods-dokument, EMCS-dokument och andra transportrelaterade dokument. Det betyder också att vi kan hjälpa till med alla tullfrågor när det gäller Brexit.

Avdelningen för utländsk spedition och förtullning har hand om destinationer som USA, Fjärran Östern och Australien. Vi arbetar med både torrvaror, kyl- och frysvaror samt sköter kvoter, förtullningsuppdrag, restitutionsbehandling och liknande.

Företag som säljer varor som kräver tull och avgifter kan förvara produkterna på vårt tullager. Tull, avgifter och importmoms ska först betalas när varan tas i omsättning inom EU och kan vid vidareexport ut ur EU helt undvikas.

Från att ha erbjudit one-stop-logistik till våra internationella kundgrupper har den internationella divisionen blivit en del av Frode Laursens centrala affärsområden. Låt oss pratas vid om du är intresserad av att höra mer om hur vi kan hjälpa dig med kostnadseffektiva transport- och logistiklösningar.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme