Ansvarsfull transport

Läs mer

Transportsektorn är tyvärr en av de största syndarna när man pratar om CO₂-utsläpp. Därför har vi hos Frode Laursen konkreta målsättningar för att reducera miljöbelastningen. Det handlar om både fordon, bränsle och hur vi kör.


Ny teknik och bränsle

Varje år ökar vi andelen miljövänligt bränsle i våra fordon och sammantaget arbetar vi på att våra dragbilar ska köra på alternativa icke-fossila bränslen. I dag är tekniken i de elektriska lastbilarna inte tillräckligt välutvecklad för att man ska kunna driva en ekonomiskt hållbar näringsverksamhet, men vi har bilar som kör på både biogas och HVO biodiesel.

Därför är vårt mål att minst 98 % av vår fordonsflotta ska vara Euro 6-standard, som är den minst förorenande dieselstandarden i dag. Dessutom investerar vi löpande i flottan, så att vi alltid har de nyaste släpen och dragbilarna

 

Varför välja Frode Laursen?

  • Vi tar ansvar för klimat och hållbarhet
  • Vi är ett företag med människor i centrum
  • Vi gör logistiska processer transparanta för alla
  • Vi låter CSR underbygga våra strategiska mål

 

2 240
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
600 000
Kvm lagringsutrymme
Har du frågor?
Våra experter sitter redo att hjälpa dig.
Kontakta oss