TRANSPORT MED ANSVAR

Green Transport

Läs mer

Frode Laursens största klimatpåverkan är utan tvekan vår transport. Därför har vi också stort fokus på hur vi kan minska vår CO₂-utsläpp per tonkilometer.

 


I Frode Laursen transporterar vi årligen en större och större andel av våra kunders gods på alternativa bränslen. Vi kör på HVO, som är en andra generationens biodiesel, på biogas, och när det inte är möjligt på naturgas. År 2022 körde vi således på alternativa bränslen på 18 % av våra körningar.


Körningar och planering

Avstånd, rutter och beteende har också ett stort inflytande på hur mycket CO₂ vår transport släpper ut. Därför försöker vi hela tiden förbättra vår transportaktivitet genom noggrann planering av rutter och stopp.
Genom att utbilda i körningsstil har det lyckats oss att öka körningseffektiviteten från ett genomsnitt på 69% till 83% bland våra danska chaufförer. Det vittnar både om ett effektivt digitalt verktyg och en fantastisk insats från våra chaufförer.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme