Visselblåsarsystem

Läs mer

Anständighet är väldigt viktig för Frode Laursen. Vi har därför etablerat et visselblåsarsystem som du tryggt kan vända dig till.


Det är viktigt för Frode Laursen att ha en bra affärsetik, behandla våra medarbetare och samarbetspartner med respekt och efterleva lagstiftningen i alla de länder vi arbetar i.
Om du upplever att vi som företag, en chef eller en kollega inte efterlever gällande lagstiftning eller de riktlinjer som står skrivna i vår Code of Conduct (uppförandekod) har du som medarbetare möjlighet att anmäla detta genom vårt visselblåsarsystem.

Läs mer om vårt visselblåsarsystem här

1 700
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
639 000
Kvm lagringsutrymme