Agri-Norcold

Fryshus

Läs mer

Med mer än 1 000 000 m³ fryslager fördelade över hela Danmark är Agri-Norcold livsmedelsindustrins största servicepartner inom infrysning, frysvaruhantering och livsmedelslagring i Danmark.


Frysvaruterminaler – infrysning, frysvaruhantering och lagring av livsmedel

Agri-Norcold A/S etablerades år 1964 och är livsmedelsindustrins största servicepartner inom infrysning, frysvaruhantering och livsmedelslagring i Danmark. Frode Laursen har sedan 2010 ägt bolaget tillsammans med den danska slakterikoncernen Danish Crown.

Agri-Norcold har 13 frysvaruterminaler med sammanlagt 1 000 000 m³ fryslager och 270 000 pallplatser fördelade i hela Danmark. Frysvaruterminalerna är placerade nära huvudvägarna, vilket innebär optimala in- och utfartsförhållanden.

Agri-Norcold arbetar – precis som Frode Laursen – målinriktat för att driva ett miljömedvetet företag, vilket bland annat har resulterat i att överskottsvärmen från en del av företagets fryshus används för att värma upp bostäder i lokalområdet.

I alla våra transport- och logistiklösningar prioriterar vi en hållbar utveckling och en hög kvalitetsnivå gentemot våra kunder. Låt oss pratas vid, redan i dag, om du är intresserad av att höra mer om dina möjligheter inom områdena infrysning, frysvaruhantering och livsmedelslagring.

 

Agri-Norcolds webbplats
1 700
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
639 000
Kvm lagringsutrymme