Skanol

Transport av farligt gods

Läs mer

Skanol är en av Nordens ledande leverantörer av transport- och logistiklösningar inom farligt gods med tankbil. Frode Laursen driver bolaget som en joint venture med Uno-X Energi AB.


Logistik- och distributionslösningar för farligt gods

 

Skanol är en av Nordens största, neutrala och mest väldrivna leverantör av avancerade logistik- och distributionslösningar för ADR-klassade produkter som transporteras med tankbil. Produkterna är oftast bensin till bensinstationer och eldningsolja till privatkunder.

Skanol etablerades år 2001 och har utvecklat sig till att vara en full-service-logistikpartner med fokus på hela värdekedjan. Med utgångspunkt i kundernas behov utvecklas knowhow, processer och informationsteknik som bidrar till optimal kontroll över hela distributionskedjan.

Genom att samla flera oljebolags leveranser, häribland Uno-X Energi AB, har vi etablerat en ytterst effektiv samdistribution som ger stordriftsfördelar för alla involverade parter.

Skanols webbplats
1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme