Frode Laursen jagar Net-Zero

6. March 2024

Logistikföretaget har anslutit sig till Science Based Targets initiative med målet om att nå Net-Zero år 2050.

Frode Laursen har de senaste åren arbetat fokuserat på att reducera sitt CO₂-avtryck och har nu valt att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi).

Bakom SBTi står bl.a. FNs: Global Compact, Worlds Resources Institute och WWF som tillsammans har gjort en klimatvetenskaplig standard för företag som vill stötta klimatmålen i Paris-avtalet. Anslutandet är därför ett konkret synliggörande av Frode Laursens betydande gröna ambitioner.

”Vi vill vara ledande när det gäller den gröna omställningen av logistikbranschen och anslutandet till SBTi är ett naturligt steg i arbetet med att sänka våra klimatavtryck. Vi rapporterar redan om våra utsläpp av växthusgaser i alla tre scopes och kan varje år konstatera betydliga framsteg, men med SBTi får vi en mål- och ramsättning som vi delar med många av våra samarbetspartners”, säger Thomas Corneliussen, VD hos Frode Laursen.

Den positiva gröna utvecklingen har först och främst skett i samband med Frode Laursens stora fokus på att nyttja alternativa bränslen. Med en stor andel av egna lastbilar har företaget goda förutsättningar att implementera gröna lösningar. Således utfördes hela 26 % av Frode Laursens transportuppdrag förra året på alternativa bränslen såsom HVO-biodiesel, biogas och el.

Frode Laursen har genom att ansluta sig till Science Based Targets förpliktat sig till att sätta både ett så kallat ”near term target” som ska nås inom en period på 5–10 år, samt ett Net-Zero-mål år 2050. Företaget har sedan 2020 haft ett mål om att reducera sina utsläpp i scope 1 och 2 med 35 procent innan 2030. I och med anslutandet till SBTi ska Frode Laursen nu börja omvärdera det målet, samt sätta ett mål för utsläppen i scope 3.