Socialt ansvar

Läs mer

Frode Laursen har valt att ta utgångspunkt i FN:s 17 globala mål i vår CSR-strategi. Ett av de globala målen som vi framförallt har valt att fokusera på är världsmål nummer 8: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.”


Människor, medarbetare och rättigheter

Hos Frode Laursen ser vi våra medarbetare som vår absolut viktigaste resurs och strävar efter att ha glada och motiverade medarbetare. Det gör vi bland annat genom att fokusera på frihet, självbestämmande och respekt på alla nivåer i organisationen.

Det är viktigt för Frode Laursen att våra medarbetare kan utveckla sig i takt med att företaget utvecklar sig. Vi ser därför till att löpande utbilda våra medarbetare och att rusta dem bäst möjligt – både yrkes-, arbetsmiljö- och säkerhetsmässigt. Vi fokuserar även på mer automatisering när det gäller belastande arbetsuppgifter eftersom vår bransch ofta innebär hårt fysiskt arbete. Även när det gäller våra leverantörer och samarbetspartners ställer vi krav – både etiskt och mänskligt. Vi förväntar att de människor som vi handlar med respekterar de mänskliga rättigheterna och använder sig av rättvisa affärsmetoder. Det kan du läsa mer om i vår Code of Conduct som kort beskriver och förklarar våra egna krav och önskemål till leverantörer och samarbetspartners.

ATTA-fonden

År 2019 etablerade familjen Andersen, som äger Frode Laursen-gruppen, ATTA-fonden (Frode Laursen-fonden) vars primära syfte är att hjälpa ordblinda, mönsterbrytare och barn till anställda i logistikbranschen. Läs mer om detta i vår CSR-rapport.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme