Vår historia

Från lokal transportör till internationellt logistikföretag

Läs mer

Historien om Frode Laursen är den klassiska berättelsen om en duktig affärsman som genom hårt slit och massor av gå-på-mod skapade fundamentet för det internationella logistikföretaget som finns idag.


År 1948 startar Frode Laursen sitt åkeri med en enda lastbil. Långsamt växer företaget och på mitten av sextiotalet har Frode Laursen 16 medarbetare och 13 lastbilar.

Grundvalen för ett av Frode Laursens största områden i dag: FMCG lades när man i mitten av sjuttiotalet började köra för Dansk Supermarked och Frisko. Samtidigt etablerar Frode de första lagerhotellen där kunderna delar på förvaringsplatsen.

I slutet av sjuttiotalet är Frode Laursen ett stort transportföretag med en omsättning på drygt 100 miljoner danska kronor, men det är också ett företag som är på väg in i en svår period med fallande fraktrater och en svår transportmarknad.

Den svåra perioden blir inte lättare när Frode plötsligt avlider år 1980 och sonen Niels övertar ägarskapet och det är nu han som ska leda företaget. Under 80-talet blir problemen med fallande priser, underskott och mer konkurrens bara större och större och år 1988 hämtar Niels Laursen in Thorkil Andersen som medägare i Frode Laursen. Året efter blir Thorkil Andersen ensam ägare till företaget.

 

Från lokal till internationell

Thorkil Andersen, son till en åkare, har själv kört exporttransporter och har varit anställd som semesteravlösare hos Frode Laursen medan han pluggade på Handelshögskolan i Århus. Efter avslutade studier börjar han att jobba hos Frode Laursen och mellan år 1984 till 1986 arbetar han med drift och ekonomi. Efterföljande arbetar han som företagskonsulent ett par år, men kommer sedan tillbaka till Frode Laursen när han blir erbjuden medägarskap.

När Thorkil år 1989 övertar hela ägarskapet så tar han över ett företag som går på knäna och han går genast igång med att få företaget på fötter igen. Räddningsplanen heter fokusering och strömlinjeformning och Thorkil börjar med att reducera fordonsparken från 270 till 60 fordon och medarbetarstaben från 185 till 168. Därefter sätts det 100 % fokus på dagligvarudistribution, lagerhotell och internationella transporter.

Strategin fungerar. Underskottet vänds till vinst på ett år – och sedan dess har Frode Laursen alltid gått med plus. Med Thorkil bakom ratten sätts kursen framåt och företaget utvecklas under 90-talet från ett lokalt åkeri till ett företag som erbjuder kunderna internationella 3PL-lösningar: från fabrik via lager till butik.

 

Logistik i hela Norden

År 2005 etablerar Frode Laursen sig för första gången i utlandet när man bygger ett nytt logistikcenter i Angered, Göteborg. Några år senare bygger man ett logistikcenter i Åstorp, Helsingborg och man etablerar dotterbolaget FL Polska som ska stå för de internationella transporterna.

Etableringen av det polska bolaget skapar lite röra eftersom de danska och svenska chaufförerna är rädda för att förlora sina jobb. Frode Laursen ser det dock som en nödvändighet för att kunna konkurrera med utländska bolag om de internationella transporterna och det visar sig efterföljande att steget är helt rätt att ta – och att det både finns plats för danska, svenska och polska chaufförer i koncernen.

År 2010 etablerar Frode Laursen sig söder om danska gränsen. Det sker när Frode Laursen förvärvar företaget Nielsen och Sörensen i Flensburg, och därmed inte bara tar över företagets lagerhotell och säkrar 200 arbetsplatser, utan även får en ledande position inom återvinning. Frode Laursens senaste expansion sker år 2018 när man öppnar ett 27 000 m2 stort lager precis utanför Helsingfors, i Finland.

Samtidigt som Frode Laursen expanderar geografiskt supplerar man även näringsverksamheten med ägarskap och medägarskap i andra företag. År 2000 köper man således 70 % av promotion-företaget IN-STORE och året efter köper man 50 % av Skanol som transporterar farligt gods. Sist, men inte minst, blir Frode Laursen medägare av Agri-Norcolds fryshus år 2012.

År 2020 har Frode Laursen drygt 600 000 m2 logistikcenter, mer än 700 bilar och cirka 2 200 medarbetare fördelade i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Polen.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme