Logistikcenter med hållbart fokus

Green Warehouse Vision

Läs mer

Själva idén bakom vår multishare-lagerlösning är per definition hållbarhet: Gemensamma faciliteter sparar resurser – både i transporten och på logistikcentren. Inte desto mindre har vi drygt 628 000 kvm lager och kontorsbyggnader, vilket gör det väldigt viktigt för Frode Laursen att hitta det bästa sättet att både bygga och driva logistikcentren på. Därför har vi utvecklat vår Green Warehouse Vision.


Vårt logistikcenter i Eskilstuna är det första av våra logistikcenter som byggts efter vår Green Warehouse Vision, som tar hänsyn till miljö och klimat både vid byggandet och vid driften av logistikcentret.
Förutom projekt såsom LED-belysning, värmepumpar och solceller och annan grön ström har Eskilstuna logistikcenter byggts efter helt nya standarder med olika åtgärder vad gäller den gröna omställningen.

Det gäller:

  • Vi har ersatt betong med stålpaneler med CO₂-neutral isolering på de utvändiga väggarna.
  • Det har använts NOXOUT-tak som minskar luftföroreningen genom att bryta ner de så kallade NOx-partiklarna som släpps ut via bilar och lastbilar. Härefter omvandlar solens UV-strålar NOx-partiklarna till nitrat som urvattnas när de regnar.
  • Taket är vitt och inte svart som standard. Därmed blir taket inte så varmt när solen skiner, vilket betyder att lagrets sammanlagda energiförbrukning reduceras under de soliga och varma månaderna.
  • Det har isolerats med CO₂-neutral isolering.
  • Det har isolerats med dubbelt så effektiv isolering.
  • Alla bjälkar och paneler är tillverkade av återvunnet stål.
  • Det har byggts en miljövänlig tvätthall.
  • Regnvatten återanvänds till toaletter och rengöring.
  • Vi har grävt diken runt om industritomten för att leda bort resterande regnvatten. Det stärker biodiversiteten och vi behöver inte använda plaströr och plastbrunnar.

100 % grön ström och solcellsprojekt

Sedan 2021 har all ström på våra orter varit 100 % grön. Strömmen kommer från antingen vindkraftverk, solpaneler, vattenkraftverk eller biomassaanläggningar. Samtidigt har vi investerat i byggandet av två solcellsanläggningar vid våra logistikcenter i Jyderup, Danmark och Åstorp, Sverige, och vi har dessutom ingått ett samarbete med den lokala flygplatsen Eskilstuna, Sverige, om att undersöka möjligheterna för att bygga en solcellsanläggning där. Anläggningarna är pilotprojekt som vi har startat upp för att få mer kunskap på området och hur vi eventuellt kan producera vår egen gröna ström.


Återvinna avfall

Vi sorterar systematiskt vårt avfall på alla våra logistikcenter. Vi återanvänder långt över 90 % av vårt avfall och vi arbetar löpande på att förbättra vår sopsortering och återvinning. Det har bl.a. betytt att vi under fyra år har halverat vår avfallsandel som går till förbränning, samtidigt som organiskt avfall som skickas till biogasanläggningar har mer än fördubblats.


Miljövänliga tvätthallar

Tillsammans med externa samarbetspartners har Frode Laursen utvecklat tvätthallar till våra lastbilar där vi kan rena och återanvända det smutsiga tvättvattnet.
Vi använder oss av biologisk rening, det vill säga att vi tillsätter extra syre till vattnet som gör att bakterier frodas och äter oljeresterna i det smutsiga tvättvattnet.
Dessutom tillför vi regnvatten från byggnadens tak. På så sätt undviker vi att använda färskt dricksvatten för att tvätta bilarna.

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme