Klimat och miljö

Läs mer

Som en del av en bransch med ett markant klimatavtryck ser vi det som vår plikt att bana vägen för den gröna omställningen.
Frode Laursens mål är därför att reducera våra CO₂-emissioner med 35 % från 2020 till 2030.


Det är ett ambitiöst mål men vi anser att det är inom räckhåll, bl.a. eftersom vi upplever ett ökat intresse bland våra kunder för hållbar transport- och lagerlösningar. Det är svårt att göra den gröna omställningen ensam och vi värdesätter verkligen vårt goda samarbete med både kunder och leverantörer om att hitta de bästa lösningarna.
Vi beräknar vår klimatpåverkan utifrån utsläppt CO₂ per kvm lager samt utsläppt CO₂ per tonkilometer.

Total CO₂-reducering SCOPE 1+2
Mål – 35 % reducering från 2020 till 2030

 

1 673
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
630 000
Kvm lagringsutrymme