Klimat och hållbarhet

Läs mer

Frode Laursen har valt att ta utgångspunkt i FN:s 17 globala mål i vår CSR-strategi. Ett av de globala målen som vi har valt att fokusera på är världsmål nummer 13: ”Bekämpa klimatförändringarna.”


Hållbara initiativ

I en värld där resurserna minskar och klimatet är under press är det vår plikt som företag att ta ansvar. Därför har vi hos Frode Laursen satt igång en rad olika initiativ som förpliktar oss till att göra en seriös insats när det gäller vår gemensamma framtid.

Som logistikföretag är vi väldigt observanta på att vi bidrar till att påverka vår miljö genom framförallt CO₂-utsläpp.

Därför söker vi konstant efter nya möjligheter när det gäller alternativa bränslen till våra bilar och ny teknik. Samtidigt har vi stort fokus på hur vi i den dagliga driften påverkar miljön och vi önskar att både våra transportdivisioner och våra logistikcenter ska vara så effektiva som möjligt med att eftersträva att reducera våra CO₂-avtryck. Insatserna inkluderar både fokus på energiförbrukning och avfallssortering.

 

 

Vi gör skillnad genom att

 • Erbjuda utbildning och genom körtekniska egenskaper reducera dieselförbrukningen
 • Förnya våra lastbilar – Klass 6-dieselmotorer
 • Transportera med fyllda bilar – t.ex. samla ihop gods
 • Använda modulfordonståg och specialtrailers med hög kapacitet
 • Använda gemensamma faciliteter – logistikcenter
 • Erbjuda hållbara logistikmodeller för våra kunder
 • Minska energiförbrukningen på våra lager via sensorer, LED-ljus och el-truckar
 • Reducera vår vattenförbrukning via nya tvätthallar
 • Återvinna avfall från våra logistikcenter och terminaler.

 

Miljömedvetenhet är en löpande process

Vi upplever ett ökat intresse bland våra kunder när det gäller hållbar transport och vi är mycket ivriga efter att få arbeta tillsammans med dem för att hitta de bästa lösningarna. Miljö och CO₂ är en pågående process där vi ständigt arbetar med att förbättra vårt kunnande genom att lära av de bästa lösningarna från branschen – och genom att delta i flera europeiska forum där hållbarhet inom vår bransch utvecklas.

 • 95 % av allt avfall återvinns
 • 220 ton CO₂-utsläpp har sparats under år 2019
 • 96 % av våra lastbilar är Euro 6-standard

Låt oss pratas vid om du är intresserad av att höra mer om hur vi kan hjälpa dig med hållbar transport.

2 240
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
600 000
Kvm lagringsutrymme
Har du frågor?
Våra experter sitter redo att hjälpa dig.
Kontakta oss