Vår vision och mission

Nordeuropas bästa logistikpartner

Läs mer

Sedan Frode Laursen grundlades år 1948 har det varit vår ambition att erbjuda kunderna branschens bästa service och högsta kvalitet. Och nu, mer än 70 år senare, är vi ett modernt logistikföretag med mer än 2 200 medarbetare, 700 bilar, 600 000 m² logistikcenter och aktiviteter i hela Norden samt i Tyskland.


Vår vision

Inom specifika sektorer vill Frode Laursen vara märkesvaruleverantörernas och deras kunders självklara val som Nordeuropas bästa logistikpartner.

Vi tror på att utbildning av medarbetare och utveckling av teknik och IT-system är viktiga nyckelfaktorer till våra framgångar. Därför är det viktigt för Frode Laursen att våra medarbetare kan utveckla sig i takt med att företaget utvecklar sig.

Vi vill utveckla oss tillsammans med våra kunder så att vi kan säkerställa ett informationsdrivet och långvarigt samarbete med tillit och transparens för alla parter. Därför förväntar vi att de människor vi handlar med respekterar rättvisa affärsmetoder.

 

Vår mission

Med våra logistikcenter som utgångspunkt säkerställer Frode Laursen en ansvarsfull väg för varorna från fabrik till konsument – genom effektiva processer, kunskap och passion för logistik.

Frode Laursen är proaktiva i hur vi tar hand om våra kunder och vi gör allt vi kan för att bevara ett nära och långsiktigt samarbete. För att öka vår effektivitet och se till så att kunderna är nöjda understöttar vi en företagskultur som lockar, motiverar och håller kvar duktiga medarbetare.

Det är viktigt för Frode Laursen att vi fokuserar på medarbetarnas kompetensutveckling och ger dem ansvar så att vi tillsammans kan driva företaget framåt.

VARFÖR VÄLJA
Frode Laursen?
Övergripande logistiksetup för hela Norden
Kvalitetssäkrat Warehouse Management-system
Dag-till-dag-service med extra produktskydd
Fasta kontaktpersoner för alla uppdrag
Dygnsöppna kontor och fantastisk service
Full spårbarhet genom hela processen