Vår organisation

Läs mer

Hos Frode Laursen tänker vi långsiktigt. Det är kontinuitet i ledningsgruppen, i medarbetarstaben och den riktning vi går. Vi har en platt organisation med en kort och effektiv beslutsprocess.

Förvaltning
Thomas Corneliussen
VD
Dennis Rytter
CFO
Styrelsen
Thorkil Andersen
Ägare och Styrelseordförande
Kim Frimer
Medlem
Annie Thomsen
Medlem
Bjarne Munck
Medlem
Ebbe Loiborg
Medlem
Brian Munk
Arbetstagarrepresentant
Morten Hintse Hansen
Arbetstagarrepresentant
2 240
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
600 000
Kvm lagringsutrymme
Har du frågor?
Våra experter sitter redo att hjälpa dig.
Kontakta oss