Vår organisation

Läs mer

Hos Frode Laursen tänker vi långsiktigt. Det är kontinuitet i ledningsgruppen, i medarbetarstaben och den riktning vi går. Vi har en platt organisation med en kort och effektiv beslutsprocess.

Förvaltning
Thorkil Andersen
Ägare och VD
Thomas Corneliussen
Vice VD
Dennis Rytter
CFO
Styrelsen
Kim Frimer
Styrelseordförande
Annie Thomsen
Medlem
Bjarne Munck
Medlem
Ebbe Loiborg
Medlem
Brian Munk
Arbetstagarrepresentant
Morten Hintse Hansen
Arbetstagarrepresentant
2 240
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
600 000
Kvm lagringsutrymme
Har du frågor?
Våra experter sitter redo att hjälpa dig.
Kontakta oss