Ett värderingsdrivet företag

Läs mer

Frode Laursen är ett värdedrivet företag och våra värden ska alltid förankras i vår mission och vision. Genom att alltid arbeta med utgångspunkt i våra värden ser vi till att vi har rättvisa och bra affärsmetoder, effektiva arbetssätt och inte minst får en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.


Hos Frode Laursen tänker vi långsiktigt. Vi har en stor kontinuitet både hos ledningen, medarbetarna och i den riktning vi går. Vi har en informell och unik företagskultur med fokus på de enskilda medarbetarnas olikheter och utveckling. Och vi förblir konkurrensdugliga genom att vi tillsammans har förmågan att lyfta stora och otraditionella utmaningar.

Det betyder att det är en bra stämning och ett bra kamratskap i hela organisationen, samtidigt som det är stort fokus på att inte bara avdelningarna utan även de enskilda medarbetarna ska utveckla sig och hela tiden bli bättre. Hos Frode Laursen är våra lösningar och vår kultur således definierad av våra åtta kärnvärden.

 

Våra värderingar

  Vi finns till för kunden

  Vi tar ansvar

  Vi håller de avtal vi har ingått

  Vi utgår alltid från fakta

  Vi erkänner att vi ständigt kan bli bättre

  Vi använder alltid en trevlig umgängeston

  Vi använder våra resurser på ett förnuftigt sätt

  Vi samarbetar och arbetar i team

1 700
Medarbetare
5
Länder
1 750
Släp
639 000
Kvm lagringsutrymme