Social ansvarlighed

Læs mere

Frode Laursen har valgt at tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål i vores tilgang til vores CSR-strategi. Et af de verdensmål vi især har valgt at fokusere på er verdensmål nr. 8: ” Anstændige jobs og økonomisk vækst.”


Mennesker, medarbejdere og rettigheder

I Frode Laursen betragter vi vores medarbejdere som vores absolut vigtigste ressource og stræber efter at have glade og motiverede medarbejdere. Det gør vi blandt andet ved fokusere på frihed, selvbestemmelse og respekt på alle niveauer af organisationen.
Det er vigtigt for Frode Laursen, at vores medarbejdere kan udvikle sig i takt med, at virksomheden udvikler sig. Vi sørger derfor for at løbende uddanne vores medarbejdere og at klæde dem bedst muligt på både fagligt, arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt. Vi fokuserer også på øget automatisering i forhold til belastende arbejdsopgaver, da vores branche ofte indebærer hårdt fysisk arbejde.Også i forhold til vores leverandører og samarbejdspartnere stiller vi krav – både etisk og menneskeligt. Vi forventer, at de mennesker, vi handler med, respekterer menneskerettighederne og ordentlig forretningsskik. Det kan du læse mere om i vores Code of Conduct, som kort beskriver og forklarer vores egne krav og ønsker til leverandører og samarbejdspartnere.

ATTA Fonden

I 2019 har familien Andersen, der ejer Frode Laursen gruppen etableret ATTA Fonden (Frode Laursen Fonden), hvis primære formål er at hjælpe ordblinde, mønsterbrydere og børn af ansatte I logistikbranchen. Læs mere om dette i vores CSR-rapport.

2.240
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
600.000
Kvm. lager
Har du spørgsmål?
Vores eksperter er klar til at hjælpe dig
Kontakt os