Social ansvarlighed

Læs mere

I Frode Laursen mener vi, at alle skal have mulighed for at arbejde. Vi ønsker at tilbyde sikre og anstændige jobs til alle vores medarbejdere.
Samtidig vil vi gøre en positiv forskel i de lokalsamfund, vi er en del af, ved at ansætte, integrere og fastholde medarbejdere, inklusive dem, der på grund af reduceret arbejdsevne eller andre årsager ellers er i risiko for at falde ud af jobmarkedet.


I Frode Laursen betragter vi vores medarbejdere samt deres viden og erfaring som vores vigtigste ressource, og det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere behandles med respekt.
Vi stræber efter at have glade og motiverede medarbejdere, og det gør vi blandt andet ved fokusere på frihed, selvbestemmelse og respekt på alle niveauer af organisationen.

Det er vigtigt for Frode Laursen, at vores medarbejdere kan udvikle sig i takt med, at virksomheden udvikler sig. Vi sørger derfor for at løbende uddanne vores medarbejdere og at klæde dem bedst muligt på både fagligt, arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssigt. Vi fokuserer også på øget automatisering i forhold til belastende arbejdsopgaver, da vores branche ofte indebærer hårdt fysisk arbejde. Også i forhold til vores leverandører og samarbejdspartnere stiller vi krav – både etisk og menneskeligt. Vi forventer, at de mennesker, vi handler med, respekterer menneskerettighederne og ordentlig forretningsskik. Det kan du læse mere om i vores Code of Conduct, som kort beskriver og forklarer vores egne krav og ønsker til leverandører og samarbejdspartnere.


Diversitet

Diversitet styrker forretningen og giver bedre resultater og er derfor også en prioritet i Frode Laursen. Når man som os er en koncern, der arbejder på tværs af grænser, har lokationer i fem lande og ansatte af endnu flere nationaliteter, er det klart, at diversitet, inklusion og evnen til at forstå hinanden på tværs af bl.a. kultur, alder, religion og køn er et must for, at koncernen kan fungere hensigtsmæssigt.
Selvom transport- og logistikbranchen er en branche med en stor overvægt af mænd, har vi et mål om, at mindst 20 % af bestyrelserne i Frode Laursen A/S og TA-Logistics A/S skal bestå af kvinder, og vi har en ambition om at forøge antallet af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

Diversitet er dog ikke kun begrænset til køn, og Frode Laursen er en virksomhed med mange nationaliteter og generationer. Vores medarbejderes alder spænder fra helt unge elever og lærlinge til medarbejdere over 70 år, der har 50 års anciennitet i virksomheden.
Vi er stolte af både at være en arbejdsplads for de meget erfarne og de helt nye på arbejdsmarkedet.


En del af lokalsamfundet

Frode Laursens engagement i lokalsamfundene omkring os er en naturlig forlængelse af vores medarbejderfokus.
I mange tilfælde er vores logistikcenter blandt de største arbejdspladser i lokalområdet, hvilket giver os et ansvar for at bidrage til lokalsamfundet. Vi arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder og politikere,
og på de fleste af vores lokationer har vi folk i jobprøvning, eller vi deltager i andre tiltag, der arbejder for at inkludere folk på kanten af jobmarkedet.
Et par eksempler er vores lange samarbejde med det statsejede SAMHALL i Sverige og lokale samarbejder med jobcentrene i de byer, hvor vi har lokationer.

1.700
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
639.000
Kvm. lager