FRODE LAURSEN ERBJUDER

En grön lösning till alla

Läs mer

Hos Frode Laursen står den gröna omställningen högt på agendan, och vi sätter en ära i att hjälpa våra kunder med att hitta den gröna lösningen som passar till dem – både vad gäller transport och lagerförvaring på våra logistikcenter.


När det gäller en grönare transport, ser vi alltid till att vår fordonsflotta är helt uppdaterad och våra chaufförer är tränade i att köra så miljömässigt som möjligt. Det är dock framför allt användandet av alternativa bränslen som säkrar den största reduktionen i CO₂-utsläppen.

Vi använder alternativa bränslen, såsom biogas och HVO-biodiesel, på 18 % av våra transporter. Snart insätter vi även el-lastbilar på vägarna och vi förväntar att de alternativa bränslena kommer ta mer och mer plats i vår egen transport.

Även om det såklart är på transporten som vi har störst CO₂-avtryck, har vi även fokus på logistikcentren. Alla våra logistikcenter drivs på grön ström och år 2022 invigde vi vårt första logistikcenter som uteslutande har byggts utifrån företagets ”Green Warehouse Vision”. Här är det fokus på at bygga och driva våra logistikcenter så hållbart som möjligt och i framtiden kommer alla byggnader byggas efter denna princip.