Klima og miljø

Læs mere

Som en del af en branche med et markant klimaaftryk ser vi det som vores pligt at gå foran og bidrage til den grønne omstilling.
Frode Laursens mål er derfor at reducere vores CO2e-emissioner med 35 % fra 2020 til 2030.


Det er et ambitiøst mål, men vi mener, det er inden for rækkevidde, bl.a. fordi vi oplever en stigende interesse blandt vores kunder for både bæredygtige transport- og lagerløsninger. Det er svært at lave den
grønne omstilling alene, og vi sætter derfor stor pris på vores gode samarbejde med både kunder og leverandører om at finde de bedste løsninger.
Vi beregner vores klimapåvirkning ud fra henholdsvis udledt CO2 pr. kvm lager samt udledt CO2 pr tonkilometer.

Samlet CO2e-reducering SCOPE 1+2
Mål – 35 % reducering fra 2020 til 2030

1.700
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
639.000
Kvm. lager