Skanol

Transport af farligt gods

Læs mere

Skanol er en af Nordens førende leverandører af transport- og logistikløsninger inden for farligt gods på tankvogn. Frode Laursen driver selskabet som et joint venture med Uno-X Energi A/S.


Logistik- og distributionsløsninger for farligt gods

Skanol er Danmarks største neutrale udbyder af avancerede logistik- og distributionsløsninger for ADR-klassificerede produkter, som transporteres med tankbil. Produkterne er typisk benzin til tankstationer og fyringsolie til private forbrugere.

Skanol blev etableret i 2001 og har udviklet sig til at være en full-service logistikpartner med fokus på hele værdikæden. Med udgangspunkt i kundernes behov udvikles knowhow, processer og informationsteknologi, der bidrager til optimal styring af hele forsyningskæden.

Ved at samle flere olieselskabers leveringer, herunder Uno-X Energi A/S, har vi etableret en yderst effektiv samdistribution, som giver stordriftsfordele til gavn for alle involverede parter.

 

Gå til Skanols hjemmeside
1.700
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
639.000
Kvm. lager