Frode Laursen tilslutter sig Science Based Targets: Jagter Net-Zero

6. marts 2024

Frode Laursen har tilsluttet sig Science Based Targets initiative med et mål om at nå Net-Zero i 2050.

Frode Laursen har de seneste år arbejdet fokuseret på at reducere sit CO2-aftryk og har nu valgt at tilslutte sig Science Based Targets initiative (SBTi).

Bag SBTi står bl.a. FNs Global Compact, Worlds Resources Institute og WWF, der sammen har lavet en klimavidenskabelig standard for virksomheder, som ønsker at understøtte klimamålene i Paris-aftalen. Tilslutningen er derfor en konkret synliggørelse af Frode Laursens betydelige grønne ambitioner.

”Vi vil være med helt forrest, når det gælder den grønne omstilling af logistikbranchen, og tilslutningen til SBTi er et naturligt skridt i arbejdet med at nedbringe vores klimaaftryk. Vi afrapporterer allerede på vores drivhusgas-emissioner i alle tre scopes og kan også hvert år konstatere markante fremskridt, men med SBTi får vi en mål- og rammesætning, som vi deler med mange af vores samarbejdspartnere.” siger Thomas Corneliussen, adm. direktør i Frode Laursen.

Den positive grønne udvikling er først og fremmest sket i forbindelse med Frode Laursens store fokus på at bruge alternative brændstoffer. Med en stor andel af egne lastbiler har virksomheden gode forudsætninger for at implementere grønne løsninger. Således blev hele 26 % af Frode Laursens transportopgaver sidste år kørt på alternative brændstoffer som HVO-biodiesel, biogas og el.

Frode Laursen har i sin tilslutning til Science Based Targets forpligtet sig til at sætte både et såkaldt ”near term target”, der skal nås indenfor en periode på 5-10 år, samt et Net-Zero mål i 2050. Virksomheden har siden 2020 haft et mål om at reducere sin udledning i scope 1 og 2 med 35 procent inden 2030. Med sin tilslutning til SBTi skal Frode Laursen nu i gang med at revurdere det mål samt sætte et mål for udledningen i scope 3.