Välj din tvätthall med omtanke

Läs mer

Vi vet att det inte krävs rent dricksvatten för att få din lastbil att skina.

Därför är 5 av våra 7 tvätthallar miljövänliga och renar och återanvänder vatten så att vi kan spara ca 15 000 m³ färskt dricksvatten om året

Vi har tvätthallar som återanvänder tvättvattnet. Det är möjligt eftersom vi använder oss av biologisk rening av vattnet så att det kan återanvändas för att tvätta lastbilar. Dessutom har vi utvecklat sandseparatorer som tar bort sanden ur vattnet.

Eftersom det försvinner vatten från tvätthallarna med lastbilarna som kör ut, har vi installerat vattenuppsamlare på våra tak så att vi kan supplera med renat regnvatten i tvätthallarna.

Våra 5 miljövänliga tvätthallar sparar tillsammans 15 000 m³ färskt dricksvatten, eller det som motsvarar 106 familjers årliga vattenförbrukning!

Vill du också tvätta dina lastbilar med omtanke om miljön?

Ring på +45 87 64 64 22 och hör mer.

 

 

Du hittar våra tvätthallar här:

 • Frode Laursen
  Vittenvej 90
  8362 Hinnerup
 • Frode Laursen logistikcenter, Odense
  C. F. Tietgens Blvd. 15,
  5220 Odense
 • Frode Laursen logistikcentre, Åstorp
  Ji-te gatan 3
  265 38 Åstorp
 • Frode Laursen logistikcenter, Stenkullen
  Tollestorpsvägen 41
  443 61 Stenkullen
 • Frode Laursen logistikcenter, Eskilstuna
  Värnvägen 7 – 9,
  635 06 Eskilstuna