LOGISTIKCENTRE MED BÆREDYGTIGT FOKUS

Green Warehouse Vision

Læs mere

Selve idéen bag vores multishare-lagerløsning er per definition bæredygtig: Fælles faciliteter sparer ressourcer – både i transporten og på logistikcentrene. Ikke desto mindre har vi omkring 628.000 kvm lager og kontorbygninger, hvilket gør det meget vigtigt for Frode Laursen at finde den bedste måde både at bygge og drifte logistikcentrene på. Derfor har vi udviklet vores Green Warehouse Vision.


Vores logistikcenter i Eksilstuna er det første af vores logistikcentre, der er bygget efter vores Green Warehouse Vision, som tager hensyn til miljø og klima både i opførelsen og driften af logistikcentret.
Udover projekter omkring LED-belysning, varmepumper og solceller og anden grøn strøm er Eskilstuna Logistikcenter opført efter helt nye standarder med en række tiltag i forhold til den grønne omstilling.

Det drejer sig om: 

  • Vi har erstattet beton med stålpaneler med CO2-neutral isolation på de udvendige vægge.
  • Der er anvendt NOXOUT-tag, der mindsker luftforureningen ved at nedbryde de såkaldte NOx-partikler, som udsendes fra biler og lastbiler. Herefter omdanner solens UV-stråler NOx-partiklerne til nitrat, der udvaskes, når det regner.
  • Taget er hvidt og ikke sort som standard. Dermed bliver taget ikke så varmt, når solen skinner, hvilket betyder, at lagerets samlede energiforbrug reduceres i den solrige og varme sæson.
  • Der er isoleret med CO2-neutral isolering.
  • Der er isoleret med dobbelt så effektiv isolering.
  •  Alle bjælker og paneler er produceret med brug af genbrugsstål.
  • Der er etableret miljøvenlig vaskehal.
  • Regnvand genbruges til toiletter og rengøring.
  • Vi har etableret grøfter rundt om grunden for at lede det resterende regnvand væk. Det styrker biodiversiteten og vi undgår at bruge plastikrør og plastikbrønde.

100 % grøn strøm og solcelle-projekter

Siden 2021 har alt strøm på vores lokationer været 100 % grøn. Strømmen kommer fra enten vindmøller, solpaneler, vandkraftværker eller biomasseanlæg. Samtidig har vi investeret i etableringen af to
solcelleanlæg ved vores logistikcentre i henholdsvis Jyderup, Danmark, og Åstorp, Sverige, ligesom indledte et samarbejde med den lokale flyveplads i Eskilstuna, Sverige, om at undersøge mulighederne for at etablere et solcelleanlæg der. Anlæggene er pilotprojekter, som vi har etableret for at få viden om området, og hvordan vi evt. kan producere vores egen grønne strøm.


Genanvendelse af affald

Vi sorterer systematisk vores affald på alle vores logistikcentre. Vi genbruger langt over 90 % af vores affald og vi arbejder løbende på at forbedre vores affaldssortering og genanvendelse. Det har bl.a. betydet, at vi i løbet af fire år har halveret vores andel af affald, der går til forbrænding, samtidig med at organisk affald, der går til biogasanlæg, er mere end fordoblet.


Miljøvenlige vaskehaller

Sammen med eksterne samarbejdspartnere har Frode Laursen udviklet vaskehaller til vores lastbiler, hvor vi kan rense og genbruge det beskidte vaskevand.
Vi bruger biologisk rensning, det vil sige vi tilsætter ekstra ilt til vandet, der giver grobund for bakterier, som spiser olieresterne i det beskidte vaskevand.
Derudover tilfører vi også regn vand fra taget af bygningen. På den måde undgår vi at bruge frisk drikkevand til at vaske bilerne.

1.700
Medarbejdere
5
Lande
1.750
Trailere
639.000
Kvm. lager