Årsredovisning 2016

5. May 2017

Stora investeringar och många nya kundavtal under 2016

I 2016 har Frode Laursen A/S levererat ett överskott på 21,5 miljoner före skatt med en omsättning på 1 854 miljoner – en tillväxt på 6 %. Egenkapital utgör 251 miljoner, vilket motsvarar en soliditet på 44 %.

Många nya kunder samt förbättringsåtgärder kommer ge ytterligare positiv effekt under 2017. Våra medarbetare har med högt kvalitetstänkande och effektiv drift åter igen gjort en stor insats. Deras insats har betytt att befintliga kunder har stannat hos oss, samt nya kunder har tillkommit med uppstart under 2017.
På en starkt konkurrensutsatt marknad för logistiktjänster, är vi glada för att vårt nordiska logistiksystem med multishare-logistik-koncept inom dagligvaror väljs av fler och fler leverantörer och grossister i Norden.
Kärnan är multisharing av resurser, det vill säga att flera dagligvaruleverantörer delar samma lager och transport – och uppnår en unik processeffektivitet och den mest miljöriktiga lösningen. Det betyder samtidigt miljöfördelar eftersom delade lager och fyllda lastbilar reducerar både energiförbrukning och koldioxidavtryck. Samtidigt levereras en bättre service gentemot dagligvarugrossister och butiker i hela Norden, där effektivitet kan ge mer frekventa leveranser.

Året 2016 har inneburit stora investeringar, där vi har köpt tomtarealer för att säkra den framtida expansionen i Sverige och Finland. Sammanlagt har vi nu mer än 460 000 m² lager under eget tak! Nya utbyggnader i Sverige sätts igång under 2017, där vi bygger ytterligare 42 000 m² lager.
Samtidigt investeras det kontinuerligt i nya miljöriktiga lastbilar med t.ex. biodiesel, HVO och gas som drivmedel. Trafiksäkerheten ökas genom investeringar i bl.a. automatisk nödbroms och lane assist, som ger alarm om man kör på mitt- eller sidolinjerna. Alla nya lastbilar harEURO6-motorer.
Digitalisering och användning av den senaste teknologin har kommit mer i fokus. Digitalt tar vi initiativ som ökar effektiviteten i hela distributionskedjan – t.ex. med ökad användning av våra system TMS och FMS som ger online information från alla bilar. Teknologiskt undersöker vi användandet av olika automationslösningar på våra lagerhotell.

Förväntningar till 2017
Vårt mål är fortsatt tillväxt i Norden, både inom lagerhotell och transport. Vi ser tydliga tecken på en bättre balans mellan utbudet och efterfrågan på kvalitetslösningar inom logistik. Vi ser en stor konkurrensmässig fördel med att ha en stor andel egna lastbilar och chaufförer, jämfört med våra konkurrenter.
Vår främsta uppgift är därmed att säkerställa kapaciteten, inte minst i form av anställda i allmänhet och kvalificerade chaufförer. Vår interna utbildning av alla chaufförer, oavsett nationalitet, bidrar till ökad säkerhet och bra transportkvalitet för våra kunder.
Våra löpande investeringar i teknologi och IT kommer att ge oss ytterligare konkurrensmässiga fördelar. Vi förväntar oss därför ökad omsättning och större intäkter under 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Direktör
Anders Balle
Tel: +45 8764 6411
E-post: anbal@frode-laursen.com

FAKTA OM FRODE LAURSEN-KONCERNEN
Frode Laursen-koncernen*) tillhandahåller transport- och logistiklösningar inom följande områden:

  • dagligvaror – FMCG (torr-, kyl- och frysvaror)
  • byggmaterial
  • bensin- och oljedistribution samt farligt gods
  • återvinningstransporter

Den totala omsättningen för hela koncernen uppgick 2016 till 2 500 miljoner danska kronor. Antalet anställda är fler än 2 300 personer, varav 1 300 i Danmark. Vi sysselsätter varje dag 750 egna lastbilar och 450 åkare.
*) Frode Laursen-koncernen omfattar förutom Frode Laursen A/S även IN-STORE A/S samt de delägda företagen Skanol A/S och Agri-Norcold A/S.

Läs mer på: www.frode-laursen.com, www.in-store.dk, www.skanol.dk, www.agri-norcold.dk