Färre C02-utsläpp och förstärkt insats

24. June 2020

Transport- och logistikföretaget Frode Laursen har publicerat sin CSR-rapport för år 2019 som bl.a. visar färre CO2-utsläpp, både när det gäller transport och fastigheter.

Frode Laursen har de senaste åren haft extra stort fokus på framförallt hållbarhet och företagets CSR-rapport visar att detta fokus har burit frukt. Således släpper man ut mindre CO2, både när det gäller transporterna per tonkm och på logistikcentren per m2.
– I våra fastigheter har vi reducerat vårt CO2-utsläpp per kvadratmeter med 32 procent jämfört med 2018, medan vårt CO2-utsläpp per tonkm har reducerats med 2 procent. Det är dock ingen hemlighet att vi gärna vill ha talen högre upp och vi gör så mycket vi kan för att lyckas med det här under år 2020, säger Thomas Corneliussen som är koncerndirektör hos Frode Laursen.
Även om CSR-rapporten är den första av sitt slag för Frode Laursen, är fokus på de ämnen som rapporten täcker inte något nytt.
– Frode Laursen har arbetat med både socialt ansvar och miljöåtgärder i många år. För oss handlar CSR först och främst om att uppföra sig ordentligt, ha integritet och ambitioner om att ständigt bli bättre. Detta har alltid varit en mycket stor del av vilka vi är här hos Frode Laursen, säger Thomas Corneliussen.

Förstärkt insats
I takt med att det har kommit större fokus på framförallt hållbarhet från både medarbetare, kunder och samhälle, har Frode Laursen bestämt sig för att förstärka och strukturera insatsen. I samband med detta har man valt att koncentrera sig på två av FN:s 17 globala mål: ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” och ”Bekämpa klimatförändringarna”.
– Vi har valt dessa två mål eftersom vi vet att det är här som vi kan göra den största skillnaden, säger Thomas Corneliussen och förklarar:
– Transportsektorn är ansvarig för ungefär 25 procent av CO2-utsläppen i Europa, så det är klart att det är ett område där vi som ansvarsfullt företag ska göra en insats. Dessutom är vi ett företag som alltid har varit inkluderande och haft fokus på medarbetarnas trivsel. Det vill vi gärna arbeta ännu mer med och därför har vi valt ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” som vårt andra fokusområde.

Större ambitioner under år 2020
De positiva tendenserna från rapporten 2019 fortsätter under 2020 – trots att coronakrisen har präglat det första halvåret.
– Det har självklart varit ett par månader där alla krafter har lagts på att hantera krisen, men vårt fokus är nu tillbaka på de mer långsiktiga planerna. Vi har därför satt in fler resurser, när det gäller fordon och personal, för att kunna leva upp till våra ambitioner. Vi har bl.a. satt ihop en dedikerad arbetsgrupp och investerat i flera gaslastbilar, så jag har stora förväntningar till vår CSR-insats här under 2020.