Frode Laursen expanderar igen i Sverige

15. December 2016

Johansson & Rehn och Frode Laursen tar varandra i hand för att försegla affären – Erik Johansson, Anders Balle och Sven Johansson.

Med köpet av ett 115 000 m² stort markområde i Stenkullen strax utanför Göteborg, har det skapats ett underlag för ytterligare expansion i Göteborgsregionen.

Med årets kundtillgång samt utvidgat samarbete med befintliga kunder, har behovet för ännu mer lagerplats i Göteborgsområdet blivit högaktuellt. Med köpet av denna nya mark finns det möjlighet att bygga ett 55 000 m² toppmodernt logistiklager, vilket förväntas kunna täcka den stigande efterfrågan efter kompletta logistiklösningar till dagligvarumarknaden för de kommande åren.
”Vi har valt Stenkullen för att det ligger i ett bra område med kort avstånd till motorvägen E20 som ger goda förbindelser mot Stockholm, Göteborgs Hamn och Landvetter Flygplats. Samtidigt betyder närheten till vårt befintliga lager i Göteborg att de två orterna kan uppnå en hög grad av samordnad drift med EN divisionschef”, berättar direktör Anders Balle och tillägger ”Helt konkret sätter vi igång bygget av 15 000 m² under 2017 till en ny kund.”

Vid frågor, vänligen kontakta:
Direktör
Anders Balle
Tel: +45 8764 6411
E-post: anbal@frode-laursen.com