Frode Laursen har optimismen i behåll

30. July 2020

Transport- och logistikföretaget Frode Laursen har klarat våren med ett tillfredsställande resultat.

Frode Laursen har optimismen i behåll trots en krävande vår. Efter första halvan av år 2020 kan företaget nämligen konstatera att även om man liksom alla andra har varit drabbade av vårens corona-pandemi, så har en stor insats från medarbetarnas sida, tillsammans med en flexibel struktur, säkerställt att företaget i dag står lika starkt som man gjorde under 2019.

– Vi har självklart också drabbats av situationen – i synnerhet våra gränskorsande aktiviteter. Men vi har förmått att bromsa upp och till stor del anpassa kostnaderna väldigt snabbt, säger Thomas Corneliussen, koncerndirektör hos Frode Laursen.

– Dessutom har vi ett ekonomiskt starkt fundament som gör att vi står ganska stabilt i den, utan tvekan, hårda period som vi har framför oss, tillägger han.

Bokslutet för 2019 kommer att visa att Frode Laursen är tillbaka på rätt spår med ett resultat som är på samma nivå som tidigare år – efter ett litet dyk år 2018. Det beror enligt Thomas Corneliussen på en vällyckad insats för att öka produktiviteten i alla delar av företaget.

Mer digitalisering
Med utgångspunkt i att man alltid ska lära något av en kris fokuserar Frode Laursen nu ännu mer på digitaliseringen.
– Corona har satt igång några projekt som redan låg i pipelinen, men som i vardagen kanske hade skjutits undan lite i bakgrunden. Det råder ingen tvekan om att vi om ett år kommer att vara ett mer digitaliserat företag, bl.a. på grund av den situation och de erfarenheter vi har haft de senaste månaderna, säger Thomas Corneliussen.

Fokus på utveckling
Frode Laursens ekonomiska fundament gör att man från ledningsgruppens sida nu har satt ännu mer tryck på utvecklingsarbetet. Både när det gäller den gröna agendan, där man bl.a. nyligen har investerat i några nya gasbilar och försök med elektriska kyltrailers, men även när det gäller att undersöka eventuella förvärvsmöjligheter.

– Vi är alltid på jakt efter välmående företag i Sverige. Det gäller både när det gäller förvärv och möjligheten för medägarskap. Om det är ett speditions- eller åkeriföretag spelar ingen roll, det viktigaste är att företaget är välmående och passar in i vår nordiska setup med kvalitativa konkurrenskraftiga tjänster. Dessutom är vi framförallt intresserade av företag med ett bra kundkartotek, säger Thomas Corneliussen och betonar att intresserade företag tryggt kan kontakta dem:

– Under åren har vi förvärvat många bolag och förhandlat med desto fler. Vi är säkra på att det bara har varit möjligt eftersom vi har ett rykte om oss att behandla alla förfrågningar konfidentiellt och med respekt för säljarens önskemål.