Frode Laursen och Eskilstuna flygplats i försöksprojekt med solceller

14. October 2021

Frode Laursen är i full gång med att bygga ett nytt hållbart logistikcenter i Eskilstuna, Sverige. Logistikcentret ligger nära den lokala flygplatsen vilket ger utmaningar när det gäller företagets önskan om att etablera grön energi.

– Vi vill gärna sätta upp solceller på taket på vårt logistikcenter, men eftersom vi ligger så nära Eskilstuna flygplats är det inte så lätt, berättar Frode Laursens byggnadschef Jakob Gundal Nikolajsen.

Det måste nämligen göras lokala utredningar för att man ska kunna få ett tillstånd och därför har Frode Laursen och Eskilstuna flygplats nu påbörjat ett försöksprojekt med solceller.

– Det är viktigt att säkerställa att solcellerna inte förorsakar elektromagnetiska störningar som påverkar radio- och navigationsutrustningen på flygplatsen, säger Johan Kalfas som är chef för Eskilstuna flygplats.

Försöksprojektet, som också är ett samarbete med HPSolartech AB, Pontarius AB och Eskilstuna ElektronikPartner, har pågått under de senaste två månaderna och man räknar med att få resultatet i slutet av oktober.

– Vi hoppas såklart på ett positivt resultat så att inte bara vi, utan även andra fastighetsägare och hyresgäster i Eskilstuna Logistikpark kan få grön ström, säger Jakob Gundal Nikolajsen som hoppas kunna sätta upp 32 000 m² solceller på logistikcentrets tak.

Frode Laursens nya logistikcenter i Eskilstuna byggs i enlighet med företagets ”Green Warehouse Vision” vilket betyder att det förutom solcellerna även är fokus på CO₂-vänliga byggmaterial, vatten- och värmeåtervinning och sensorstyrd LED-belysning.