Frode Laursen satsar på grön transport av dagligvaror

20. May 2016

Med köpet av lastbilen Iveco Stralis som kan köras på natur- och biogas blir Frode Laursens transport- och logistikverksamhet nu först i Danmark med att distribuera dagligvaror med miljövänlig gas i tanken.

I första hand blir det konsumenterna i det danska huvudstadsområdet som får nytta av den nya distributionsformen eftersom våra lastbilar kommer att distribuera dagligvaror med utgångspunkt i Frode Laursens terminal i Tølløse vid Holbæk.

”Frode Laursen har en strategi för att främja och delta i initiativ som gäller miljöförbättringar. Inköpet av en Iveco Stralis som drivs med gas är en del av den strategin och bidrar till att reducera våra utsläpp. Samtidigt är det ett test för att se hur det fungerar med gas och 40 tons totalvikt för dagligvarudistributionen. Det ger oss även en bild av vilken konsekvens gas har för de totala körningskostnaderna”, förklarar Frode Laursens tekniska chef Jan Skov Pedersen.

Energistyrelsen, det danska miljö- och energidepartementet, har medfinansierat köpet av fordon som kan köras på natur- och biogas som en del av projektet ”Anvendelse af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter” (Användning av gasdrivna fordon med utgångspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter). Genom projektet ger man bland annat anslag till miljövänliga investeringar i gasdrivna godsfordon.
”Eftersom vi arbetar för att skapa en grönare och mer hållbar profil är vi mycket entusiastiska inför möjligheten att samarbeta med Energistyrelsen – och de fördelar vi kan få av att vara först”, säger Jan Skov Pedersen.
Under de senaste åren har Danmark så smått kommit igång med att utveckla distributionen av biooch naturgas som bränsle till bussar och lastbilar. Flera städer, till exempel Köpenhamn, har gått över till gasdrivna bussar, medan andra byter ut sophämtningsbilar och liknande bilar som körs på diesel till sådana som drivs med gas. Frode Laursen har nu tagit det här initiativet så att även den privata transportsektorn följer med i utvecklingen, precis som utvecklingen i många andra länder, till exempel Sverige, Tyskland, Holland och Italien.
Frode Laursen har i flera år före gasinitiativet investerat i miljövänlig produktion. Det gäller till exempel alternativa biobränslen med lägre utsläpp för en stor del av lastbilsflottan, utbildning om reducerad bränsleförbrukning och fokus på chaufförernas körteknik samt energibesparande LEDbelysning på de stora lagerhotellen.

Om det finns frågor såvänligen kontakta:
Teknisk chef
Jan Skov Pedersen
Tel: +45 8764 6471
E-post: japed@frode-laursen.com