Frode Laursen skar 9 % av sina CO2-utsläpp år 2021

11. May 2022
Frode Laursens CSR-rapport för 2021 berättar om en minskning i CO₂-utsläppen på både transporter och logistikcenter samt en ständig insats för att nå målet om en CO₂-reducering på 35 % till år 2030.

Ökad användning av alternativa bränslen och ett aktivt val om 100 % grön ström på alla orter. Det är de väsentligaste anledningarna till att  Frode Laursen år 2021 kunde reducera sina totala CO₂-utsläpp med hela 9 % och därmed är de ett stort steg närmare målet om en CO₂-reduktion på 35 % från år 2020 till 2030.

– Det råder inga tvivel om att jag är superstolt över att det har lyckats oss att reducera våra CO₂-utsläpp så kraftigt. Det beror först och främst på en stor insats från våra medarbetare och ett väldigt bra samarbete med kunder och leverantörer, säger Thomas Corneliussen, VD hos Frode Laursen, och fortsätter:
– Vårt förhållningssätt till grön omställning, att luta oss framåt och hitta praktiska och användbara lösningar som gör skillnad, har visat sig bära frukt.

Minskningen av CO₂-utsläppen täcker över reduktioner på både transport och lager. Under 2021 tredubblade Frode Laursen således sina körningar på alternativa bränslen, såsom HVO-biodiesel, natur- och biogas, och man bytte till 100 % grön ström på alla orter. Det betydde en CO₂-reduktion på 8 % i transporten, medan man på lagerdelen kunde konstatera en reduktion på hela 48 %.
– Vi väntar allesammans på Power-to-X och elektriska lastbilar, men det kommer att gå några år innan denna typ av teknologi kan implementeras i en sådan skala att den täcker den tunga transporten. Teknologin mognar snabbt, men den nödvändiga infrastrukturen och kapaciteten har längre prognoser. Medan vi väntar har vi bestämt oss för att investera i andra alternativa bränslen, för att på så sätt redan nu kunna erbjuda våra kunder en väsentlig reduktion av deras CO₂-avtryck, berättar Thomas Corneliussen.

Nytt grönt logistikcenter
År 2021 var också året då Frode Laursen påbörjade byggandet av det första logistikcentret byggt i överensstämmelse med företagets ”Green Warehouse Vision”, en vision som har fokus på att både byggandet och driften ska vara så hållbara som möjligt.
– Även om det är transporten som står för våra primära CO₂-utsläpp så handlar det för oss om att tänka hållbarhet överallt. Därför tog vi även valet om att byta till grön ström på alla våra orter, samt att alla våra framtida logistikcenter ska byggas och drivas efter en ”Green Warehouse Vision”, så att vi säkerställer en så optimal och hållbar lösning som möjligt, säger Thomas Corneliussen som hoppas och tror att Frode Laursen kan fortsätta de gröna takterna under år 2022.
– I en tid där yttre omständigheter, såsom stigande gaspriser, har gjort den gröna omställningen svårare har vi hela tiden igång pilotprojekt för att se hur vi kan transportera mest möjligt gods med minst möjligt bränsle. För närvarande håller vi exempelvis på att undersöka hur vi kan använda testordningen med dubbeltrailers så att vi kan transportera mer gods med samma lastbil, säger Thomas Corneliussen.
– Det är inte säkert att vi under 2022 åter igen kommer upp på 9 % reduktion, men det råder inga tvivel om att ambitionen finns där; vi vill helt enkelt var ledande när det gäller den gröna omställningen, avslutar Thomas Corneliussen.

Läs CSR-rapporten här