Frode Laursen skar 9 % af sin CO2-udledning i 2021

11. maj 2022

Frode Laursens CSR-rapport for 2021 beretter om et fald i CO2-udledninger på både transporter og logistikcentre, og en fortsat indsats for at nå målet om en CO2-reducering på 35 % i 2030.

Øget brug af alternative brændstoffer og et aktivt valg om 100% grøn strøm på alle lokationer. Det er de væsentligste årsager til, at Frode Laursen i 2021 kunne reducere sin samlede CO2-udledning med hele 9 % og dermed er et stort skridt nærmere målet om en CO2-reduktion på 35 % fra 2020 til  2030.

– Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er superstolt over, at det er lykkedes at reducere vores CO2-udledning så kraftigt. Det skyldes først og fremmest en stor indsats fra vores medarbejdere og et virkelig godt samarbejde med kunder og leverandører, siger Thomas Corneliussen, adm. direktør i Frode Laursen og fortsætter:
– Vores tilgang til grøn omstilling med at læne os frem og finde praktiske og brugbare løsninger, dér hvor det gør en forskel, har vist sig at bære frugt.

Faldet i CO2 udledningen dækker over reduktioner på både transport og logistikcentre. I 2021 tredoblede Frode Laursen således kørslen på alternative brændstoffer som HVO-biodiesel, natur- og biogas, og man skiftede til 100 % grøn strøm på alle lokationer. Det betød en CO2-reduktion på 8 % i transporten, mens man på lagerdelen kunne konstatere en reduktion på hele 48 %.

– Vi venter alle på Power-to-X og elektriske lastbiler, men der vi gå en årrække, inden disse teknologier kan implementeres i en skala, så de dækker den tunge transport. Teknologien modnes hurtigt, men den nødvendige infrastruktur og kapacitet har længere udsigter. Mens vi venter, har vi besluttet at investere i andre alternative brændstoffer, for på den måde allerede nu at kunne tilbyde vores kunder en væsentlig nedsættelse af deres CO2-aftryk, fortæller Thomas Corneliussen.

Nyt grønt logistikcenter

2021 var også året, hvor Frode Laursen påbegyndte opførelsen af det første logistikcenter bygget i henhold til virksomhedens ”Green Warehouse Vision”, der har fokus på både at bygge og drifte så bæredygtigt som muligt.

– Selvom det er transporten, der er vores primære CO2-udleder, så handler det for os om at tænke bæredygtighed hele vejen rundt. Derfor tog vi også valget om at skifte til grøn strøm på alle vores lokationer, ligesom at alle vores fremtidige logistikcentre skal bygges og driftes efter ”Green Warehouse Vision”, så vi sikrer en så optimal bæredygtig løsning som muligt, lyder det fra Thomas Corneliussen, der håber og tror på, at Frode Laursen kan fortsætte de grønne takter i 2022.

– I en tid hvor ydre omstændigheder som stigende gaspriser har gjort den grønne omstilling sværere, har vi hele tiden pilotprojekter i gang for at se, hvordan vi kan transportere mest muligt gods med mindst muligt brændstof. I øjeblikket er vi f.eks. ved at kigge på, hvordan vi kan gøre brug af prøveordningen med dobbelt-trailere, så vi kan transportere mere gods med samme lastbil, siger Thomas Corneliussen.
– Det er ikke sikkert, vi i 2022 igen kommer op på 9 % reduktion, men der skal ikke herske tvivl om at ambitionen er der; vi vil simpelthen være med helt fremme når det gælder den grønne omstilling, slutter Thomas Corneliussen.

Læs hele CSR-rapporten her