Frode Laursen utvidgar aktiviteterna i Kerava

17. November 2016

Från vänster: VD hos Frode Laursen Thorkil Andersen, Tiina Hartmann, byggnadschef hos Frode Laursen Jakob Nikolajsen, Borgmästare Kirsi Rontu, Pirjo Leino och direktör hos Frode Laursen Anders Balle.

Med köpet av en ny byggtomt på 73 000 m² förväntar Frode Laursen att på sikt skapa 80-100 nya arbetsplatser i den finska orten Kerava.

Under 2017 förväntar sig Frode Laursen att kunna påbörja bygget av ett 10 000 m² stort logistiklager på en nyförvärvad mark i Kerava. Fullt utbyggt ger den 73 000 m² stora marken möjligheten att etablera totalt 36 000 m² lager.
”Kerava har valts eftersom orten ligger fantastiskt bra till, i förhållande till motorvägstillgång. Dessutom har det haft avgörande betydelse med närheten till hamnområdet i Helsingfors och flygplatsen i Vantaa, och inte minst de stora dagligvarugrossisternas centrallager, som alla ligger inom en radie av två mil”, berättar Anders Balle,direktör hos Frode Laursen, och tillägger: ”Vi har också ett bra samarbete med Kerava kommun allt sedan vår första etablering år 2007.”

Frode Laursen har i dag flera multinationella märkesvaror inom FMCG på lagret i Kerava. ”Vi ser ett stort intresse från såväl befintliga som potentiella kunder för våra 3 PL-lösningar i hela Norden och det inkluderar även Finland. Därför har vi nu även i Finland säkerställt våra expansionsmöjligheter genom att köpa den nya marken”, säger Anders Balle.

Om det finns frågor såvänligen kontakta:
Direktör
Anders Balle
Tel: +45 8764 6411
E-post: anbal@frode-laursen.com